4 kwietnia 2018 r., godz. 9.00-15.00, SCKM, ul. Wietora 15

Zapraszamy na finał (test) XII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy W kręgu mitów i kultury antycznej. Uczestnicy będą pisali test w sześciu turach od godz. 9.00 do 15.00. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. W tym roku tematem wiodącym konkursu jest życie codzienne w starożytnej Grecji oraz mity dotyczące powstania świata i wojny trojańskiej. Konkurs poprzedzony jest warsztatami i wykładami. Do konkursu zgłoszono 1157 uczestników, 657 w ustalonym czasie, pozostali po ostatecznym terminie składania zgłoszeń. W wyniku rekrutacji uzupełniającej ostatecznie do konkursu przystąpi 700 uczestników. Konkurs posiada honorowy patronat Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i wsparcie finansowe Rady Dzielnicy I.