program na listopad 2018

5 listopada, godz. 17.00 – Sztuka wczesnochrześcijańska
8 listopada, godz. 17.00 – Historyzm w architekturze XIX w.
12 listopada, godz. 17.00 – Złote lata sztuki bizantyjskiej
15 listopada, godz. 17.00 – Akademizm w malarstwie francuskim i początki impresjonizmu
19 listopada, godz. 17.00 – Renesans karoliński
22 listopada, godz. 17.00 – Impresjonizm w malarstwie
26 listopada, godz. 17.00 – Sztuka romańska w Europie, cz. I.
29 listopada, godz. 17.00 – Postimpresjonizm: Henri de Toulouse Lautrec i Vincent van Gogh
Zobacz więcej >