program na kwiecień 2019

1 kwietnia, godz. 17.00 – Architektura renesansu we Włoszech w XVI w.
4 kwietnia, godz. 17.00 – Architektura I poł. XX w.
8 kwietnia, godz. 17.00 – Manieryzm w sztuce włoskiej i francuskiej XVI w.
11 kwietnia, godz. 17.00 – Główne tendencje w rzeźbie I poł. XX w.
15 kwietnia, godz. 17.00 – Renesansowe malarstwo weneckie
18 kwietnia, godz. 17.00 – Polska szuka w okresie międzywojennym, cz. I.
25 kwietnia, godz. 17.00 – Polska szuka w okresie międzywojennym, cz. II.

Zobacz więcej >