Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zaprasza do udziału w rejonowych eliminacjach 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z Krakowa i powiatów byłego województwa krakowskiego.
W tym roku obchodzimy jedną z najbardziej doniosłych dat w historii Polski.


11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Słowa romantycznego wieszcza czynimy mottem naszego artystycznego działania – w tych wersach zawarty został los narodu: marzenie wielu pokoleń o przyjściu „jasności dniowej”, oczekiwanie na dzień wolności, na „płacz zmartwychwstania”.
Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów.

  • Turniej recytatorski
  • Turniej „Wywiedzione ze słowa”
  • Turniej teatrów jednego aktora
  • Turniej poezji śpiewanej

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji.

MDK im. Andrzeja Bursy organizuje eliminacje miejskie 22 marca 2018 r. MDK im. Andrzeja Bursy, Kraków, oś. Tysiąclecia 15, tel.12 648 49 95.
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jest organizatorem etapu rejonowego, który odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2018 r. Kwalifikuje on laureatów do etapu wojewódzkiego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie.

Etap wojewódzki: 23 i 24 IV 2018 r. – Państwowa Szkoła Teatralna w Krakowie
Ostatnim etapem są przeglądy finałowe.

  • Konkurs ma już 62-letnią tradycję.
  • Celem konkursu jest skłonienie uczestników do kolejnej rozmowy językiem poezji, szukania własnej osobistej interpretacji utworów. Za najciekawsze, najbardziej własne interpretacje utworów, regulamin otwiera perspektywę udziału w specjalnych zdarzeniach.

Konkurs pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia do eliminacji rejonowych różnych kategorii prosimy przesłać do 6 kwietnia 2018 r. na adres: maria.wanicka@gmail.com
Informacje o terminach (godzinach i dniu) w konkretnych kategoriach udzielać będą Maria Wanicka i Joanna Miczałowska pod nr tel. 12 430 50 90.

Dodaj komentarz