Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
Zaprasza do udziału w rejonowych eliminacjach 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z Krakowa i powiatów byłego województwa krakowskiego.
Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów.
• Turniej recytatorski
• Turniej „Wywiedzione ze słowa”
• Turniej teatrów jednego aktora
• Turniej poezji śpiewanej
Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji.
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY JEST ORGANIZATOREM ETAPU REJONOWEGO, który odbędzie się 1 i 2 IV 2019 r.
Kwalifikuje on laureatów do etapu wojewódzkiego organizowanego przez
Akademię Sztuk Teatralnych im. ST. Wyspiańskiego w Krakowie.
Etap wojewódzki : 24 i 25 IV 2019 r. – Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
Ostatnim etapem są przeglądy finałowe.
• Konkurs ma już 63– letnią tradycję.
• Celem konkursu jest skłonienie uczestników do kolejnej rozmowy językiem poezji, szukania własnej osobistej interpretacji utworów. Za najciekawsze, najbardziej własne interpretacje utworów, regulamin otwiera perspektywę udziału w specjalnych zdarzeniach.
Konkurs pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IMPREZIE.
Zgłoszenia do eliminacji rejonowych różnych kategorii prosimy przesłać do
27. III. 2019 r. na adres : maria.wanicka@gmail.com
Wzór karty z regulaminem do pobrania na stronie internetowej www.ast.krakow.pl. oraz na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej www.tkt.art.pl, Dostępne będą również na stronie www.sckm.krakow.pl
Informacje o terminach (godzinach i dniu) w konkretnych kategoriach udzielać będą Maria Wanicka i Joanna Miczałowska pod nr tel. (Sekcja Marketingu 12 430-50-90) .

REGULAMIN
Okładka regulaminu
Afisz konkursu
Karta zgłoszenia poezja śpiewana
Karta zgłoszenia teatr jednego aktora
Karta zgłoszenia recytacja i wywiedzione ze słowa

Uwaga!
ELIMINACJE KRAKOWSKIE ODBYWAJĄ SIĘ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY im.ANDRZEJA BURSY
oś. Tysiąclecia 15 31-606 Kraków, tel. 126484995

Dodaj komentarz