AKCJA – KREACJA

FESTIWAL INICJATYW TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (LUTY 2016 – MAJ 2017)

Temat: Miasto Moje

FESTIWAL POWSTAŁ Z MYŚLĄ O MŁODYCH TWÓRCACH. JEGO CELEM JEST:
– promocja współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i akcji artystycznych
– wyróżnienie najlepszych prac i ich autorów
– inspirowanie do aktywności twórczej
– aktywizacja szkolnych i pozaszkolnych grup dziecięcych i młodzieżowych
– kolekcjonowanie i udostępnianie w sieci twórczości dziecięcej
– „oswajanie” dzieci i młodzieży z zagadnieniami sztuki współczesnej i edukacja w zakresie odbioru sztuki nowoczesnej.

W RAMACH FESTIWALU PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY DZIAŁANIA:
I. Finał Festiwalu – w formie akcji artystycznej oraz Przeglądu
II. Warsztaty artystyczne i spotkania z twórcami
III. Utworzenie „Art-Bazy” – internetowej bazy twórczości dziecięcej i młodzieżowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Organizatorem Festiwalu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (www.sckm.krakow.pl) przy współpracy z Fundacją ARTica (www.artica.org.pl/).

1. Uczestnicy
W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodzież w wieku 13-19 lat. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub przez zespoły (np. grupy szkolne, grupy zajęć pozaszkolnych i inne).

2. Przegląd
Zapraszamy do zgłaszania prac wykonanych w technikach należących do tzw. sztuki nowych mediów, np. takich jak.: film, grafika komputerowa, fotografia, graffiti, mural, street art, happening i performance – w postaci dokumentacji fotograficznej lub filmowej. Zgłaszane prace powinny być inspirowane szeroko rozumianym hasłem „Miasto Moje”. Nadesłane wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy oraz pokazu podczas Przeglądu w dniu Festiwalu, będą też dostępne w Internecie oraz na stronie internetowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione z uwzględnieniem 2 grup wiekowych (I grupa: 7- 12 lat, II grupa: 13 – 19 lat). Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę poziom artystyczny prac oraz zgodność z tematem: „Miasto Moje”. Jury zastrzega sobie możliwość nagrodzenia i wyróżnienia dowolnej ilości prac – w zależności od ich poziomu artystycznego. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody oraz wezmą udział w akcji artystycznej kończącej Festiwal. Prace oceni jury składające się z artystów oraz pedagogów. Posiedzenie jury odbędzie się w maju 2017 r., o wynikach konkursu będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie

Zgłoszenie prac
Na Przegląd i Konkurs należy nadsyłać prace w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną (na nośnikach USB lub CD). W przypadku fotografii i grafiki komputerowej mile widziane będą odbitki (nie mniejsze niż format A4). Prace w kategoriach takich jak: graffiti, street art, mural, happening i performance należy zgłaszać w formie dokumentacji fotograficznej lub filmowej (przy zrealizowanych projektach) lub opisu pomysłu (scenariusza) na projekt.
Materiały muszą być opisane: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł, określenie techniki, dane opiekuna, adres mailowy lub telefon kontaktowy.
Prace należy przesyłać najdalej do 3 IV 2017 roku na adres: festiwal.akcja.kreacja(at)gmail.com lub SCKM, ul. Szeroka 16, 31-053 Kraków

Zgłoszenie prac do udziału w Przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji kon kursu oraz działalności SCKM.

3. Art – Baza
Jednym z głównych celów Festiwalu jest stworzenie możliwości prezentacji prac młodych twórców dlatego zamierzamy stworzyć internetową „Art – Bazę” czyli bazę zasobów – otwartą i powszechnie dostępną galerię prac dzieci i młodzieży. W „Bazie” zostaną umieszczone (skatalogowane, opisane) najciekawsze fotografie, filmy, teksty, których autorami są młodzi ludzie.

4. Warsztaty
Chętnym, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności proponujemy także warsztaty i spotkania z artystami.

Tematy warsztatów:
– Warsztaty animacji filmowej
– Podstawy fotografii artystycznej
– „Jak się robi film?” – warsztaty filmowe
– wycieczka „Szlakiem krakowskiego street artu”
– Warsztaty street artu i graffiti

Terminy warsztatów dla uczestników indywidualnych będą dostępne na naszej stronie internetowej www.sckm.krakow.pl. Ponadto istnieje możliwość rezerwacji tego typu zajęć dla grup zorganizowanych (termin do ustalenia telefonicznie:12 421-29-87 lub mailowo: festiwal.akcja.kreacja(at)gmail.com) . Koszt pojedynczych warsztatów: 5 zł od osoby

5. Finał Festiwalu
Finał Festiwalu odbędzie się w MAJU 2017 roku. W ramach finału odbędą się:
– Podsumowanie konkursu
– Wystawa dokumentująca dokonania uczestników warsztatów
– Akcja typu flesh mob / happening

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY „MIASTO MOJE”
Festiwal Inicjatyw Twórczych Dzieci i Młodzieży „Akcja Kreacja”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Przeglądzie pt. „Miasto Moje” realizowanym w ramach Festiwalu „Akcja Kreacja”. Celem Przeglądu jest promocja i wyróżnienie współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i akcji artystycznych. Do Przeglądu należy więc zgłaszać prace wykonane w technikach zaliczanych do tzw. sztuki nowych mediów, tj.: film, grafika komputerowa, fotografia, graffiti, mural, street art, happening i performance. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas Finału Festiwalu „Akcja Kreacja”, zaś najlepsze z nich Jury nagrodzi i wyróżni. Zgłaszane prace powinny być inspirowane szeroko rozumianym hasłem „Miasto Moje”.

Prace na Przegląd należy przesyłać najdalej do 3 IV 2017 roku na adres: festiwal.akcja.kreacja(at)gmail.com lub SCKM, ul. Szeroka 16, 31-053 Kraków
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku AKCJA KREACJA – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

Festiwal „Akcja Kreacja”

W ubiegłym roku w ramach Festiwalu „Akcja Kreacja” odbył się szereg wydarzeń artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, a wśród nich m.in.: warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty graffiti oraz wycieczka „Szlakiem krakowskiego street artu”. Ponadto w czerwcu 2016 r. w Galerii Atelier SCKM miała miejsce wystawa pt. „Graffiti – Barwy ochronne”, zorganizowana dzięki uprzejmości Fundacji Artica. Podsumowaniem ubiegłorocznych działań było stworzenie festiwalowego muralu na Bulwarze Wiślanym (Smoczy Skwer – ul. Wietora / ul. Skawińska). Autorem dzieła jest Mikołaj Rejs działający z ramienia Fundacji Artica (http://streetart.artica.org.pl/portfolio/malowanie-muralu-na-bulwarach-wislanych-festiwal-graffiti-i-sztuk-mlodziezowych-krakow-2016/)

W nowym roku zaplanowane zostały jeszcze inne ciekawe wydarzenia. Od stycznia do lutego odbywać się będą warsztaty animacji filmowej oraz warsztaty performance i happeningu. Na maj przewidziano natomiast warsztaty fotografii artystycznej, a także warsztaty filmowe „Jak się robi film?”. Zakończeniem „Akcji Kreacji” będzie Finał Festiwalu i towarzyszący jemu Przegląd Artystyczny, który odbędzie się w maju 2017 r. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Organizatorem Festiwalu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (www.sckm.krakow.pl).

Istnieje możliwość rezerwacji warsztatów dla grup zorganizowanych (termin do ustalenia telefonicznie:12 421-29-87 lub mailowo: festiwal.akcja.kreacja(at)gmail.com)
Koszt pojedynczych warsztatów: 5 zł od osoby.

Zobacz filmy promujące Festiwal wykonane przez dzieci i młodzież:
https://www.youtube.com/watch?v=a6ghBEUb8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=ETrDDwUDMEY

Koordynatorkami Festiwalu są: Beata Milligan, Sylwia Szczepańska Horoszko, Agnieszka Wozowicz.

Dodaj komentarz