Konkurs filmowy ”Mój zwierzak – Mój przyjaciel”

Wczoraj w SCKM odbyły się obrady jury w konkursie filmowym „Mój zwierzak – mój przyjaciel” organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Przy ocenie prac jury w osobach – Beata Milligan, Sylwia Szczepańska-Horoszko, Marzena Dudziuk-Koluch oraz Urszula Tarasek brało pod uwagę oryginalność pomysłu, jakość wykonania, a także poziom artystyczny filmów. W rezultacie jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżniania w kategoriach: film wideo i film animowany. Wśród laureatów znaleźli się – Szymon Lazarowicz, Kornelia Felisiak, Lena Lech, Katarzyna Dudziuk, Artur Buratyński, Natalia Widurek, Ksawery Stanek, Paweł Pociecha.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 21 maja, o godz. 13.00, na Bulwarach Czerwieńskich w czasie Święta Rodziny Krakowskiej.


Zapraszamy wszystkie rodziny kochające zwierzęta do udziału w konkursie filmowym „Mój zwierzak – Mój przyjaciel”. Organizatorami konkursu są Pełnomocnik PMK ds. Rodziny Marzena Paszkot oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Uwaga. Termin nadsyłania prac przedłużamy do 12 maja.

Celem konkursu jest integracja rodzin, zachęcenie do wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu oraz zwrócenie uwagi na rolę zwierząt w wychowaniu dzieci.
Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Do udziału należy zgłaszać autorskie krótkie filmy, realizowane samodzielnie lub zespołowo przez dzieci i dorosłych. Film może być nagrany amatorską kamerą lub telefonem komórkowym i realizować temat konkursu „Mój zwierzak – Mój przyjaciel”. Czas trwania materiału nie może przekroczyć 3 minut.
Prace należy przesłać do 5 maja 2017 r. na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Szeroka 16, 31-053 Kraków z dopiskiem: „Konkurs Mój zwierzak – Mój przyjaciel”.
Filmy powinny być zapisane na nośniku danych USB lub płycie CD, w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV. Płyta lub nośnik powinna być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora, czas trwania. Filmy można także zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając je na adres: warsztaty.sckm@gmail.com.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 maja 2017 r. w czasie VI edycji Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwińskiem
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz www.kkr.krakow.pl.

Dodaj komentarz