Kontakt

Budynek główny
31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13/15
sekretariat czynny w godz. 9.00-18.00
tel.: 12 421-20-85
faks: 12 430-51-54
e-mail: biuro@sckm.krakow.pl tel. 12 430-50-90

SCKM
31-054 Kraków, ul. Dietla 53
nr tel. 12 430-65-36
e-mail: klubkazimierz@sckm.krakow.pl

Dobrowolne wpłaty na nasze konto
Nr konta: 08 1020 2892 0000 5102 0591 0957
Tytuł przelewu: Wpłata dobrowolna na cele statutowe SCKM

Dyrektor: mgr Ewa Różańska, tel.: 12 421-20-85
Wicedyrektor: mgr Urszula Budzyńska-Tarasek, tel. 12 430-50-90 w. 43