Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Mona Lisa z wąsami"

Mona Lisa z wąsami

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu
„Mona Lisa z wąsami” pod tytułem
„Pamiątka z weselnego stołu szczęśliwej kobiety – sztuka Aliny Szapocznikow”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wykładów poświęconych wybranym zjawiskom
w sztuce od czasów starożytnych po XX w. Celem spotkań jest uzupełnienie
chronologicznego i „szkolnego” kursu historii sztuki, poszerzenie wiedzy o dziełach i ich
twórcach, problemach mniej znanych, nierzadko wspomnianych zaledwie w podręcznikach
oraz ich prezentacja poza sztywnym schematem epok i stylów. Tegoroczne spotkania
poświęcone będą sztuce kobiet i kobietom w sztuce – zarówno artystkom jak i kobietom
sprawującym mecenat artystyczny, zagadnieniu wizerunków kobiety w sztuce dawnej
i współczesnej, problemom obecnym w twórczości kobiet, feministycznej historii sztuki
i wielu innym. Spotkania mają formę prelekcji bogato ilustrowanej slajdami, odbywają się raz
w miesiącu, w poniedziałki o godz. 18.45.

Termin: 
17 czerwca 2019 r., godz. 18.45
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15, IV piętro, sala 83

Prowadzenie: historyk sztuki Agnieszka Wozowicz.
Informacje: tel. 12 421 29 87
Szczegółowe informacje: agawozowicz@gmail.com

Dodaj komentarz