OBYWATEL ŚWIATA

PROJEKT EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY

Projekt „Obywatel Świata” zakłada zapoznanie uczestników z kulturą, sztuką, obyczajowością, tradycjami, specyfiką innych krajów i narodowości.
W trakcie niezwykłych podróży, będziemy się uczyć tolerancji, akceptacji dla odmienności kulturowych, pozytywnych postaw wobec innych ludzi, właściwego zachowania, także w niecodziennych sytuacjach.
Odwiedzając rówieśników z różnych części świata, dowiemy się co jedzą, jakie mają ubrania, czym podróżują i w co się bawią. Głównym celem zajęć jest zachęcenie do kreatywnego i ciekawego zagospodarowania czasu
po zajęciach szkolnych.
Pokazanie dzieciom alternatywnych form spędzania wolnego czasu ma szczególne znaczenie w dobie wszechobecnej cyfryzacji, informatyzacji, a co za tym idzie zagrożenia cyberuzależnieniem.

Projekt przewiduje roczny cykl comiesięcznych spotkań tematycznych, realizowanych dla grup przedszkolnych i młodszych klas szkolnych.
Wybierzemy się między innymi do Japonii, Hiszpanii, odkryjemy Czarny Ląd i wiele egzotycznych miejsc.
Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem niekonwencjonalnych, aktywizujących metod i środków, co umożliwi dzieciom łatwe, a przede wszystkim trwałe przyswojenie informacji.

Semestralny koszt dla jednej osoby – 30 pln
Telefon kontaktowy: Monika Puchalska 500-118-232

Dodaj komentarz