OFERTA PRACY

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży poszukuje nauczyciela robotyki i programowania dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Wymagany stopień magistra.
Chcemy, by był to człowiek z pasją, którą potrafi przekazać młodym ludziom.
Zapraszamy do przyjęcia pracy w niebanalnym miejscu i zespole. Staromiejskie Centrum Kultury działa na krakowskim Kazimierzu. Co możemy zaproponować? Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze od ½ do 1etatu. ( ½ etatu – wymiar pracy 9 godzin dydaktycznych, 1etat 18 godzin)
Wynagrodzenie zależne od stopnia awansu zawodowego. Pozostałe warunki do uzgodnienia. Zgłoszenia: sekretariat 124305090 mail: biuro@sckm.krakow.pl
Mamy nadzieję, że to propozycja właśnie dla Ciebie!

Ponadto zatrudnimy nauczycieli muzyki, tańca, historii Krakowa do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych.

NAUCZYCIEL HISTORIA KRAKOWA

1. Wymagania formalne:
– studia magisterskie na kierunku historia sztuki z przygotowaniem
pedagogicznym lub studia magisterskie humanistyczne z przygotowaniem
pedagogicznym i studia podyplomowe / kurs kwalifikacyjny/ w zakresie historii sztuki,
wiedzy o historii Krakowa, ukończony kurs przewodnika po Krakowie,
– biegła znajomość komputera, Internetu,
– znajomość pracy na stanowisku nauczyciela
2. Wymagania dodatkowe:
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
– doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą.
3. Zakres obowiązków:
– przygotowanie programu zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej,
w formie wycieczek po Krakowie, wykładów, prelekcji, spotkań łączonych ze zwiedzaniem
obiektów zabytkowych, ekspozycji muzealnych. Poznawanie historii Krakowa i jego
dziedzictwa kulturowego : zapoznanie z zabytkami architektury i sztuki, historią miasta,
ciekawymi wydarzeniami historycznymi, wybitnymi postaciami związanymi z Krakowem
– realizacja programu, prowadzenie zajęć z grupami szkolnymi,
– opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy
– prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
4. Warunki pracy i płacy:
– miejsce wykonywania pracy: szkoły podstawowe
– podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony 
z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony
– rozpoczęcie zatrudnienia: 1 wrzesień 2018,
– wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.
5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
–  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Miejsce składania dokumentów:
  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15
 

NAUCZYCIEL MUZYKI  
 
7. Wymagania formalne:
– studia magisterskie na kierunku muzycznym z przygotowaniem pedagogicznym
– biegła znajomość komputera, Internetu,
– znajomość pracy na stanowisku nauczyciela
8. Wymagania dodatkowe:
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
– doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą.
9. Zakres obowiązków:
-przygotowanie programu będącego uzupełnieniem edukacji muzycznej w szkole podstawowej, obejmujący podstawy muzyki, historię muzyki polskiej i innych krajów, rozwijający muzyczną kreatywność (tworzenie rytmu, ruch, gra na instrumentach), słuch (śpiewanie piosenek) wrażliwość na dźwięki (aktywne słuchanie muzyki). Program także powinien uwzględniać prezentację instrumentów z różnych krajów i epok oraz wprowadzenie w podstawowe zagadnienia muzyczne.
– realizacja programu, prowadzenie zajęć z grupami szkolnymi,
– opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy
– prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
10. Warunki pracy i płacy:
– miejsce wykonywania pracy: szkoły podstawowe
– podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony 
z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony
– rozpoczęcie zatrudnienia: 1 wrzesień 2018,
– wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.
11. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
–  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
12. Miejsce składania dokumentów:
  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15

NAUCZYCIEL TAŃCA  
 
13. Wymagania formalne:
– studia magisterskie na kierunku rekreacji ruchowej, studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych, przygotowanie pedagogiczne,
– biegła znajomość komputera, Internetu,
– znajomość pracy na stanowisku nauczyciela
14. Wymagania dodatkowe:
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
– doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą.
15. Zakres obowiązków:
– przygotowanie programu warsztatów tanecznych dla uczniów szkoły podstawowej, rozwijających zdolności artystyczne, ekspresję ciała, kształcącego umiejętności koncentracji, koordynacji ruchowej, improwizacji tanecznej.
– realizacja programu, prowadzenie zajęć z grupami szkolnymi,
– opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy
– prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
16. Warunki pracy i płacy:
– miejsce wykonywania pracy: szkoły podstawowe
– podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony
– rozpoczęcie zatrudnienia: 1 wrzesień 2018,
– wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.
17. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
–  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
18. Miejsce składania dokumentów:
  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15

Dodaj komentarz