„Zachować dziedzictwo kulturowe – skarby historii i przyrody” – uroczystość zakończenia projektu edukacyjnego

Piątego czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Zachować dziedzictwo kulturowe – skarby historii i przyrody”. Projekt ten, realizowany w ramach Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017, przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych, klas 0-3 oraz 4-6 szkół podstawowych Małopolski. Patronat honorowy nad projektem objęty został przez Zamek Królewski na Wawelu oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

W trakcie trwania programu jego uczestnicy zapoznawali się z bogactwem legend, zabytków, muzeów i przyrody Krakowa. Spacery po Krakowie połączone były z opowieściami, podaniami i legendami krakowskimi, prezentowanymi w scenerii poznawanych miejsc przez animatorki projektu: Lucynę Nieć i Joannę Szeląg.

Spotkania o Krakowie stanowiły inspirację do wykonania samodzielnej pracy, obrazującej poznaną historię, przedstawioną w tajemniczych, zabytkowych zakątkach naszego miasta. W zależności od wieku oraz umiejętności dzieci, mogły być to prace plastyczne lub literackie, jak też łączące elementy literackie i plastyczne.
Ogółem nadesłano 860 prac, w tym 150 literackich.
Jury wzięło pod uwagę oryginalność, pomysłowość, formę estetyczną oraz literacką wykonanej pracy.
Przyznano ogółem 85 nagród w trzech kategoriach wiekowych za prace plastyczne oraz literackie.
Z wybranych prac powstał ciekawy, barwny przewodnik po zwiedzanych miejscach i zabytkach naszego Miasta, widzianych i opowiadanych przez młodsze i starsze dzieci.
Osiągnięcia finalistów można było podziwiać także na wernisażu prac w średniowiecznych wnętrzach zamku.
Uroczystość podsumowania, rozdania nagród i dyplomów uświetnił występ artystyczny wokalistek SCKM, pracujących pod opieką Konrada Mastyły, a prowadzący spotkanie Grzegorz Juras – aktor i pracownik SCKM, zaprezentował wybrane, konkursowe utwory literackie.
Organizatorzy projektu składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, szczególnie Pani Annie Chachulskiej, która od lat wspiera ich inicjatywy swoją życzliwością, goszcząc ich na Wawelu oraz przekazując nagrody dla uczestników projektu. Pozostają niezmiernie wdzięczni za długoletnią współpracę i serce, jakie im i dzieciom okazują.
Kolejne podziękowania kierują drugiemu Patronowi – Dyrekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, z którym od wielu lat łączy ich współpraca w działaniach edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, także jako fundatorom drobnych upominków.

Dodaj komentarz