SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO: „SPOTKANIA…”

STW funkcjonuje od marca 2003 roku w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, to niezmiennie miejsce otwarte dla prezentacji i dokonań artystów, zrzeszające zarówno choreografów, tancerzy oraz widzów, miejsce comiesięcznych spotkań z tańcem współczesnym, teatrem ruchu, teatrem tańca oraz innymi formami sztuk performatywnych.

Przestrzeń STW powstała z inicjatywy krakowskiego środowiska oraz z myślą o jego potrzebach konsolidacji i wymiany twórczej. Ważnym aspektem działania STW jest systematyczna prezentacja spektakli artystów uprawiających różnorodne estetycznie gatunki sztuki tańca oraz zajmujących się edukacją publiczności. Innym aspektem działań STW jest Scena Tańca Współczesnego Młodych, którą dedykujemy debiutującym tancerzom i choreografom. Proponujemy młodym, aby przyszyli do nas ze swoimi pomysłami lub pierwszymi przedstawieniami, chcemy ich działania otoczyć opieką merytoryczną i zaprosić do dyskusji. Pragniemy wspierać twórców w odkrywaniu sztuki tańca, w intymnym procesie tworzenia, w poszukiwaniu języka wypowiedzi scenicznej i w zmaganiach z ciałem oraz kompozycją. Jesteśmy otwarci na spotkanie ludzi z pasją i z własnym spojrzeniem na taniec współczesny.

Koordynatorem działań Sceny Tańca Współczesnego jest Wojciech Terechowicz. Kontakt: scena.tanca.sckm(at)gmail.com