SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO – to miejsce otwarte dla prezentacji dokonań różnorodnych artystów oraz dla ich widzów, miejsce spotkań z tańcem współczesnym, teatrem ruchu, teatrem tańca.

SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
STW powstała w kwietniu 2003 roku z myślą o wspieraniu debiutującego i profesjonalnego środowiska ludzi tańca. Koordynatorem działań sceny jest Marta Mück.

SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO – to miejsce otwarte dla prezentacji dokonań różnorodnych artystów oraz dla ich widzów, miejsce spotkań z tańcem współczesnym, teatrem ruchu, teatrem tańca. Powstała z inicjatywy oraz dla potrzeb środowiska tanecznego w marcu 2003 roku w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, gdzie do dziś tworzy możliwość regularnego odbioru i prezentacji sztuki tańca. Istotą STW jest systematyczna prezentacja artystów uprawiających tę trudną dyscyplinę sztuki oraz edukacja nowej, bardziej wrażliwej i wszechstronnie przygotowanej do jej odbioru publiczności.
Scena Tańca Współczesnego realizuje swoje założenia przez działania pod hasłami:
• Scena Tańca Współczesnego – cykliczne (raz w miesiącu) wieczory, prezentujące spektakle w wykonaniu amatorskich oraz zawodowych tancerzy i choreografów z kraju, a także z zagranicy;
• Scena Tańca Współczesnego MŁODYCH – spotkania młodych tancerzy i choreografów na Scenie SCKM. W cyklu tym Scena Tańca Współczesnego promuje przede wszystkim młode talenty!, pasjonatów, przyszłych adeptów sztuki tanecznej, zarówno twórców jak i wykonawców, wszystkich, którzy chcą scenicznie eksperymentować z ciałem w roli głównej. To szansa dla młodych na prezentację własnej twórczości w profesjonalnych warunkach i przed życzliwą publicznością;
• spotkania z artystami – wymiana doświadczeń i wspólne dyskusje;
• warsztaty dla tancerzy i choreografów prowadzone przez gości STW, dedykowane osobom na poziomie średnio zaawansowanym, obejmujące różne techniki taneczne;
• wystawy fotografii związanej z tematyką taneczną.

Kontakt: scena.tanca.sckm(at)gmail.com