SZKOŁA W RADIU

Szkoła w Radiu to projekt, skierowany do krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach zajęć młodzież uczestniczy w warsztatach, gdzie poznaje teorię z zakresu dziennikarstwa i nabywa praktycznych umiejętności związanych z montażem radiowym, przygotowaniem audycji publicystycznych i emisją głosu.

Zajęcia dla grup zorganizowanych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: Anna Worobiec-Tonia, Agnieszka Tobijasiewicz