TEATRALNA SCENA MŁODYCH

To miejsce prezentacji spektakli przygotowanych przez zespoły i grupy działające w SCKM oraz zespoły teatralne występujące gościnnie. W ramach różnorodnej oferty Sceny swoją przestrzeń znajduje m.in. Alchemia Teatru, której działalność obejmuje całokształt różnorodnych form zajęć stałych i przedsięwzięć teatralnych o charakterze projektów. Nazwa pracowni pochodzi od projektu opracowanego przez Panią Dyrektor Ewę Różańską. Pierwsza edycja pt. „Gry z Gombrowicza” zrealizowana została w grudniu 2002 roku. Druga edycja projektu pt. „W poszukiwaniu teatralnej formy” była realizowana w roku 2003 z udziałem nauczycieli instruktorów teatru i tańca.

Koordynator: Krystyna Hussak-Przybyło