SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO: SPEKTAKL TEATRU TAŃCA „KAJ DZIAS”

8 kwietnia 2017 r., godz. 17.30, Scena SCKM, ul. Wietora 15

Bilety: 20 zł (ulgowy), 25 zł (normalny)
Rezerwacje: scena.tanca.sckm(at)gmail.com
Reżyseria – Jakub Margosiak

Spektakl „Kaj Dzias” inspirowany jest kulturą romską. To barwny kolaż muzyki, pieśni, tańca i tekstów o Cyganach i aktorach, jest dla widza niezwykłą szansą poznania innego świata. Spektakl powraca do idei cyganerii – tworzenia bohem artystycznych, wzajemnie inspirujących się do twórczego działania.
Wykonawcami są absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którym towarzyszą muzycy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie.

Choreografia – Zespół
Produkcja: Living Space Theatre
Występują: Natalia Dinges, Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda, Jakub Margosiak
Muzyka: Izabela Płachta (skrzypce), Kornel Uriasz (akordeon), Miłosz Potoczny (gitara)
Czas trwania: 60 minut

Living Space Theatre: to idea nomadycznego teatru, który zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia. To teatr żywej przestrzeni bez stałej siedziby, przemieszczający się, zaskakujący ludzi w różnych miejscach i zapraszający do aktywnego współuczestnictwa.

Dodaj komentarz