SCKM DLA NIEPODLEGŁEJ w 100-lecie odzyskania Niepodległości

AKADEMIA PANA PIÓRKO – cykl spotkań z legendami i historią Polski dla przedszkolaków i klas I-III. Tematem spotkań będzie przede wszystkim okres powstawania Polski oraz walka narodowo wyzwoleńcza. Sposób przedstawiania tematów historycznych zostanie dopasowany do percepcji uczestnika. Dzieci poznają kluczowe momenty naszych dziejów uczestnicząc w zaaranżowanych scenach dramowych. Zajęcia będą odbywały się w SCKM oraz w zależności od potrzeb w przedszkolu lub szkole.
Termin: IV-XI. 2018

MUZYCZNY MEETING Z KACZMARSKIM oraz PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ – KONKUS MUZYCZNY. Konkursowe spotkanie muzyczne poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego. Chcemy, aby ten niepokorny twórca – poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów piosenek, jak zresztą wielu mu podobnych, nierzadko bezimiennych autorów pieśni patriotycznych, mógł być pretekstem dla twórczych poszukiwań muzycznych, wokalnych, poetyckich. Zapraszamy solistów, zespoły oraz chóry. Dodatkową kategorią będą polskie pieśni i piosenki patriotyczne.
Termin: V. 2018

AUDYCJE RADIA PRYZMAT – dyskusja młodych – NIEPODLEGŁOŚĆ DZISIAJ – WARTOŚĆ – PAMIĘĆ – WDZIĘCZNOŚĆ.
Termin: III-XII. 2018

KONCERT NIEPODLEGŁOSCI NASZA widowisko muzyczno – teatralno- taneczne z udziałem młodych adeptów sztuki aktorów, muzyków, tancerzy, plastyków SCKM oraz ich opiekunów artystów. W koncercie wykorzystane zostaną również materiały filmowe, sondy uliczne, wywiady oraz reportaże przygotowane przez TV SCKM oraz Radio Pryzmat.
Termin: XI. 2018.

OMNIPOTENTNA POSPOLITA – SPEKTAKL TEATRALNY w wykonaniu zespołu teatralnego SCKM.
Termin: XI. 2018

KADRY WOLNOŚCI – spotkania ilustrowane prezentacjami multimedialnymi i filmowymi w czasie których uczestnicy poznają przyczyny utraty przez Polskę niepodległości oraz bohaterów wydarzeń społeczno-politycznych, ich czyny w walce o niepodległość Polski.
Wiodącym tematem będą: wydarzenia związane z wyzwoleniem Krakowa spod władzy zaborczej, miejsca pamięci, działań patriotów krakowskich, żołnierzy i mieszkańców.
Termin: XI. 2018

Dodaj komentarz