Wykłady z historii sztuki

22 stycznia – Świecka architektura gotycka

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Wietora 15, godz. 17.00
Zajęcia prowadzi historyk sztuki i nauczyciel Agnieszka Wozowicz
Informacje i kontakt: 12 430 50 90 lub 664 560 760

Zapraszamy Państwa na cykl zajęć z historii sztuki powszechnej i polskiej. W atrakcyjny sposób, w oparciu o pokaz slajdów zaprezentujemy najbardziej istotne zagadnienia dotyczące m.in.:
– epok, stylów i kierunków w sztuce
– dziedzin sztuki
– biografii artystów
– ikonografii i terminologii sztuki
– analizy i interpretacji dzieła.
Przygotowujemy do matury z historii sztuki, olimpiady artystycznej, egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne i humanistyczne. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych historią kultury europejskiej, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Treści programowe wykładów zostały opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu historia sztuki (IV etap edukacyjny).
Zajęcia obywają się w 2 blokach programowych, od września do maja (podstawa programu przedmiotu historia sztuki dla maturzystów), zajęcia w czerwcu stanowią poszerzenie programu o dodatkowe zagadnienia

4 stycznia 2018 r. – Malarstwo polskie XIX w., cz. I. (romantyzm i realizm),
8 stycznia 2018 r. – Katedra gotycka,
11 stycznia 2018 r. – Malarstwo polskie XIX w., cz. II (malarstwo historyczne),
15 stycznia 2018 r. – Rzeźba gotycka,
18 stycznia 2018 r. – Sztuka Młodej Polski, cz. I,
22 stycznia 2018 r. – Świecka architektura gotycka,
25 stycznia 2018 r. – Sztuka Młodej Polski, cz. II,
29 stycznia 2018 r. – Malarstwo gotyckie i protorenesansowe, cz. I.

Dodaj komentarz