XXXIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zaprasza do udziału w powiatowych eliminacjach XXXIII Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK”
Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach województwa małopolskiego.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jest organizatorem etapu powiatowego, który odbędzie się 7 i 8 maja 2018 r. Kwalifikuje on laureatów do II etapu – finału organizowanego przez Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 2. Finał odbędzie się w dniach 12–14 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy przesyłać do 27 kwietnia 2018 r., na podstawie karty zgłoszenia na adres:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków ul. Wietora 15.

Informacje o terminach (godzinach i dniu) będą udzielane pod nr tel. 12 430 50 90
Maria Wanicka i Joanna Miczałowska
maria.wanicka@gmail.com

Dodaj komentarz