Zaparaszamy na interdyscyplinarne warsztaty dla grup przedszkolnych i szkolnych. Na tych spotkaniach wspólnie odkrywamy bogactwo i różnorodność otaczającego nas świata poprzez sztukę, zabawę i doświadczenie. Wyprawa w głąb ziemi, podróże w czasie, domowe eksperymenty, zabawy ze światłem i kolorem, optyczne triki, matematyczne gry oraz wiele innych ciekawych zagadnień czeka na wszystkich młodych i niestrudzonych odkrywców świata!
Prowadzenie: Beata Milligan
SCKM, ul. Wietora 15

Warsztaty wprowadzające w świat kultury, tradycji i sztuki ludowej różnych regionów Polski, Europy i świata. Prezentacje multimedialne i warsztaty plastyczne.

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzenie: Anna Lewińska, Małgorzata Flisek

Zajęcia przyrodnicze, obserwacje, doświadczenia, wycieczki o tematyce ekologicznej, nawiązujące do problematyki ochrony przyrody w mieście i jego okolicach (np. po co ptakom pióra, co to za drzewo, gdzie żyją rośliny, świat zwierząt, czerwona księga gatunków zagrożonych, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Pomniki Przyrody, Niebieska Planeta – wody słodkie, słone, doświadczenia i zagadki, drugie życie śmieci, czyli podstawy segregacji odpadów, zabawy, zagadki, konkursy, drama oraz pożyteczne prezenty ze zbędnych śmieci (puszki, puzzli, butelek PET, pudełek).

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzenie: Dorota Kozłowska-Buczek
SCKM, ul. Wietora 15

Warsztaty kreatywnego poznawania i odkrywania przyrody:
„Eko i ludowo” – wprowadzenie w świat kultury, tradycji i sztuki ludowej. Prezentacje multimedialne (wyposażenie chaty, biała, czarna izba, ozdoby, święte miejsce, tradycyjne zawody, rzeźba, krajobraz kulturowy – kapliczki i krzyże przydrożne ich rola i znaczenie). Warsztaty plastyczne – malowanie na szkle, kwiaty z bibuły, wycinanki, światy. Zobacz więcej >

Tańce polskie i europejskie, baśnie i legendy z różnych krajów europejskich, prezentacja multimedialna ukazująca najważniejsze zabytki i ciekawostki dotyczące danego kraju, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne.

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Anna Lewińska

Poznawanie przysłów polskich i innych narodów, oglądanie filmów i albumów ukazujących architekturę, przyrodę charakterystyczną dla danego regionu świata.

Zajęcia dla dzieci.
Prowadzący: Joanna Szeląg
SCKM, ul. Wietora 15

Lekcje edukacyjne, zwiedzanie terenu dawnego getta w Podgórzu, Fabryki Oskara Schindlera, Apteki pod Orłem oraz prelekcja z materiałami ilustracyjnymi.
Zajęcia dla grup zorganizowanych.

Prowadzący: Agnieszka Wozowicz

Prelekcje o kulturze żydowskiej, warsztaty wycinanki żydowskiej, poznawanie tańca żydowskiego.

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Małgorzata Flisek, Anna Lewińska

Lekcje edukacyjne i zwiedzanie Kazimierza (synagogi Remuh i cmentarza, synagogi Poppera, Kupa, Wysokiej i Tempel, Placu Nowego).

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Agnieszka Wozowicz

Tematyczne zajęcia edukacyjne o Krakowie i okolicach, dotyczące historii, kultury, przyrody, tradycji, legend Krakowa, eksponujące wiodącą rolę miasta jako jednej ze stolic kultury europejskiej.

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Lucyna Nieć

Wycieczki o tematyce uzgodnionej z nauczycielem lub opiekunem grupy (Kraków średniowieczny, renesansowy, barokowy, w okresie Młodej Polski, w okresie międzywojennym, krakowskie muzea i inne).

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Agnieszka Wozowicz

Wycieczki edukacyjne po Krakowie, pogadanki, prelekcje, warsztaty, konkursy. W trakcie wycieczek opcjonalne ćwiczenia dla uczniów (karty pracy, quizy, warsztaty plastyczne).

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Lucyna Nieć

Poznawanie legend i opowieści związanych ze starym i współczesnym Krakowem, poprzez lekturę oraz zabawy ruchowe i plastyczne.
Zajęcia dla dzieci.

Prowadzący: Joanna Szeląg
SCKM, ul. Wietora 15

Prelekcje ilustrowane slajdami na temat historii powstania Biblii i tematyki wybranych ksiąg i tłumaczeń połączone z kalamburami biblijnymi warsztatami ikonografii biblijnej.
Zajęcia dla grup zorganizowanych.

Prowadzący: Anna Lewińska

Prelekcje ilustrowane przeźroczami dotyczące kultury antycznej (mitologii, teatru, sztuki greckiej, rzymskiej, egipskiej), połączone z warsztatami tańców greckich, kalamburami mitologicznymi, zabawami z alfabetem greckim i próbami odczytywania imion zapisanych w starożytnym języku greckim. Zajęcia stanowią również formę przygotowania do wojewódzkiego turnieju wiedzy o antyku.

Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Prowadzący: Anna Lewińska

Cykl wykładów poświęconych wybranym zjawiskom w sztuce od czasów starożytnych po XX wiek, będący poszerzeniem wiedzy o dziełach i ich twórcach poza sztywnym schematem epok i stylów.

Prowadzący: Agnieszka Wozowicz

Zapraszamy na cykl zajęć z historii sztuki powszechnej i polskiej. W atrakcyjny sposób, w oparciu o pokaz slajdów zaprezentujemy najbardziej istotne zagadnienia dotyczące m.in.: epok, stylów i kierunków w sztuce, dziedzin sztuki, biografii artystów, ikonografii i terminologii sztuki i analizy i interpretacji dzieła.

Przygotowujemy do matury z historii sztuki, olimpiady artystycznej, egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne i humanistyczne. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych historią kultury europejskiej, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Zajęcia obywają się w dwóch blokach programowych, od września do maja (podstawa programu przedmiotu historia sztuki dla maturzystów), zajęcia w czerwcu stanowią poszerzenie programu o dodatkowe zagadnienia.

1.XII., godz. 17.00 – Postimpresjonizm w malarstwie, cz. II.
5.XII., godz. 17.00 – Architektura romańska w Europie
8.XII., godz. 17.00 – Ruch prerafaelitów. Symbolizm w malarstwie II poł. XIX w.
12.XII., godz. 17.00 – Romanizm w rzeźbie, malarstwie i rzemiośle artystycznym.
15.XII.., godz. 17.00 –Europejska secesja cz. I.
19..XII., godz. 17.00 – Sztuka romańska na ziemiach polskich
22.XII., godz. 17.00 – Europejska secesja cz. II – Antonio Gaudí

Miejsce: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, godz. 17.00–18.30
Zajęcia prowadzi historyk sztuki i nauczyciel Agnieszka Wozowicz
Informacje i kontakt: agawozowicz(at)gmail.com