ZAJĘCIA TANECZNE ALEKSANDRA KOPAŃSKIEGO

Nabór na nowe zajęcia taneczne prowadzone przez Aleksandra Kopańskiego

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży serdecznie zaprasza na zajęcia taneczne łączące elementy akrobatyki, partnerowań i tańca współczesnego, prowadzone przez Aleksandra Kopańskiego – tancerza i choreografa, skierowane do dwóch grup wiekowych… 

GRUPA TANECZNO-GIMNASTYCZNA ½
Grupa 8–14 lat
Zajęcia łączące w sobie elementy akrobatyki i partnerowań oraz tańca współczesnego. Zarówno elementy akrobatyczne jak i elementy tańca dostosowane są do wieku uczestników. Zajęcia podzielone są na trzy moduły czasowe. Dwa z nich (ok. godziny zegarowej) poświęcone są na ćwiczenia techniczne z podstaw akrobatyki i ogólnorozwojowe rozwijające sprawność, siłę i elastyczność. Trzeci moduł (pół godziny) poświęcony będzie technice tanecznej poprzez ćwiczenia z improwizacji i techniki tanecznej. Moduł ten ma rozbudzić muzycznie i ruchowo.

Na zajęciach będziemy pracować nad:

  • ogólną sprawnością ruchową, koordynacją
  • siłą i elastycznością ciała
  • elementami akrobatycznymi użytecznymi w tańcu (szpagaty, stanie na rękach, różnego rodzaju przejścia i przerzuty)
  • elementami techniki tanecznej

GRUPA TAŃCA 2 do 1
Grupa 14+
Zajęcia taneczne mające na celu stworzenie stałej grupy tanecznej pracującej nad spektaklami tanecznymi w technice tańca współczesnego. Zajęcia podzielone na trzy moduły czasowe. Dwa z nich (ok. godziny zegarowej) poświęcone są na technikę tańca i kombinacje taneczne a docelowo na budowanie choreografii do spektakli. Trzeci moduł (pół godziny) poświęcony będzie w zależności od potrzeb grupy na techniczne elementy z podstaw akrobatyki (szpagaty, partnerowania, przerzuty i przejścia) i elementy wzmacniające i rozciągające.

Na zajęciach będziemy pracować nad:

  • podstawami techniki tanecznej i improwizacji
  • partnerowaniami tanecznymi
  • kombinacjami tanecznymi i dłuższymi formami choreograficznymi
  • wzmacnianiem i uelastycznianiem ciała
  • podstawowymi elementami akrobatycznymi
  • skokami akrobatycznymi użytecznymi w tańcu

Aleksander Kopański
Tancerz, choreograf, aktor. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej. Przez 10 lat trenował wyczynowo akrobatykę, zdobywając sportową klasę mistrzowską. Prowadził w ramach akrobatyki dziecięce grupy w wieku od 6 do 10 lat. Posiada dyplom tancerza zawodowego, przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich, oficjalnie honorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przez ponad siedem sezonów tancerz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu (jednego z pierwszych obok Poznania teatrów tańca współczesnego w Polsce). Jego debiut sceniczny miał miejsce w Indiach. Od tamtego czasu występował z teatrem w Kanadzie, Chinach, Wielkiej Brytanii oraz krajach całej Europy. Prowadził zajęcia z body conditioning oraz z tańca współczesnego w ramach Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu.
Aktualnie współpracuje z Teatrem Słowackiego, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem KTO i Operą Krakowską. W Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie realizował ruch sceniczny do spektaklu „Skórka pomarańczowa”. W Teatrze Hothaus odpowiedzialny za stworzenie ruchu scenicznego do spektaklu „Proces” wg Kafki oraz „Ferdydurke”. Za ruch sceniczny do spektaklu „Dzieje upadków” wg powieści „Kuzynka Bietka” Honoriusza Balzaca w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, został wymieniony w wydarzeniach sezonu pisma „Teatr” Najlepszy, Najlepsza, Najlepsze – w kategorii najlepsza choreografia.
Jest kierownikiem artystycznym innowacji taneczno-teatralnej w XXX liceum w Krakowie. Uczy tańca współczesnego. Jego wychowankowie studiują na wyższych uczelniach tanecznych w Polsce i w Europie. Tworzy własne spektakle autorskie. Systematycznie prowadzi warsztaty z tańca współczesnego w całej Polsce.

Nabór trwa! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro(at)sckm.krakow.pl

Dodaj komentarz