Zajęcia teatralne o profilu tancerz-aktor

Zajęcia teatralne o profilu tancerz-aktor – dla młodzieży tańczącej w wieku 14-21 lat. Warsztaty dają możliwość pracy indywidualnej w formie konsultacji przygotowujących do zdawania egzaminów do uczelni o profilu taneczno-aktorskim i aktorskim, w oparciu o teksty zaproponowane przez uczestnika, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez komisje egzaminacyjne. Kończą się formą pokazu publicznego lub spektaklu. Zajęcia są tak sprofilowane, aby tancerz nauczył się posługiwania całym wachlarzem umiejętności tanecznych i jednocześnie nie tracił wyrazu aktorskiego. Program spotkań jest oparty o pełny proces twórczy, którego poznanie jest niezbędne do opanowania warsztatu i pobudzenia w uczestniku impulsów, które pozwolą mu na kształtowanie własnej indywidualności twórcy sceny. Harmonogram warsztatów zawiera elementy z zakresu elementarnych zadań aktorskich, monologów i scen dialogowych oraz zadań aktorskich.

Szczegóły programu:

1. Elementarne zadania aktorskie:
a) praca na bazie tekstów: wiersza klasycznego, wiersza współczesnego, prozy współczesnej (teksy wybierane są przez uczniów przy konsultacji z nauczycielem),
b) ćwiczenia z zakresu pracy nad tekstem literackim,
c) ćwiczenia z zakresu ekspresji ciała,
d) ćwiczenia z zakresu ekspresji słowa,
e) ćwiczenia z zakresu emisji głosu, w tym oddechowe i fonetyczne,
f) ćwiczenia dykcyjne ,
g) ćwiczenia z zakresu kształtowania wyobraźni i uwagi,
h) ćwiczenia z zakresu partnerowania i wzajemnej czułości na impulsy parterów na scenie,
i) ćwiczenia z zakresu działań indywidualnych prowadzących do świadomego pobudzania odczuć indywidualnych i kreowania ich na scenie,
j) ćwiczenia z zakresu budowania atmosfery na scenie w kreacji zbiorowej,
k) kształtowanie zespołu aktorskiego,
l) ćwiczenia z zakresu poznawania ciała jako narzędzia komunikowania się z partnerem scenicznym i widzem,
m) ćwiczenia z zakresu rytmiki i koncentracji,
n) budowa etiudy aktorsko-ruchowej z wykorzystaniem tekstu literackiego,
o) pokaz etiudy.
2. Monologi i sceny dialogowe:
a) praca na bazie monologów i dialogów wyjętych z utworów dramatycznych literatury klasycznej i współczesnej,
b) kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń z zakresu emisji głosu i fonetyki,
c) kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń dykcyjnych,
d) ćwiczenia z zakresu pracy nad dialogiem i partnerowania na scenie,
e) budowanie relacji pomiędzy postaciami w oparciu o tekst,
f) ćwiczenia z zakresu opanowania gry kostiumem,
g) ćwiczenia z zakresu opanowania gry rekwizytem,
h) wprowadzenie improwizacji jako sposobu odnajdowania impulsów kształtujących postać i relację postaci na scenie,
i) praca aktora nad rolą,
j) praca nad ruchem scenicznym,
k) praca nad gestem klasycznym i współczesnym,
l) zapoznanie ucznia z różnymi rodzajami teatralnego wyrazu,
m) budowa scen dialogowych i monologów wkomponowanych w dramaturgiczną całość,
n) prezentacja pracy.
3. Zadania aktorskie:
a) praca w oparciu o zaproponowany przez nauczyciela dramat sceniczny lub dłuższe fragmenty kilku dramatów tak, aby każdy z uczniów mógł pokazać swoje indywidualne umiejętności,
b) praca aktora nad rolą,
c) ćwiczenia scen zbiorowych,
d) ćwiczenia z zakresu komponowania spektaklu,
e) gra aktora kostiumem,
f) gra aktora rekwizytem,
g) kształtowanie indywidualności twórczej w zespole,
h) pokaz spektaklu w pełnym przebiegu dramaturgicznym.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 29 września o godzinie 17.30 w SCKM.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro(at)sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Wojciech Dawid Terechowicz

Dodaj komentarz