CYKL BAJKI DLA DUŻYCH I MAŁYCH

CYKL BAJKI DLA DUŻYCH I MAŁYCH
Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: dmarzena@wp.pl
Prowadzenie: Marzena Dudziuk-Koluch

warsztaty filozoficzno-filmowe dla dzieci
i młodzieży. Punktem wyjścia do rozważań jest 12 bajek z cyklu „Czternaście bajek
z Królestwa Lailonii” Leszka Kołakowskiego. Znakomicie sfilmowane, krótkie powiastki filozoficzne mają wyjątkową wartość edukacyjną, stanowią inspirację do odkrywania świata wartości uniwersalnych, pojęć etycznych, estetycznych i nowych aspektów wiedzy o nas samych i świecie, w którym żyjemy. Mogą również rozwinąć umiejętność logicznego rozumowania. Efektem pracy z dziećmi i młodzieżą są krótkie formy filmowe, instalacje, obiekty plastyczne, będące formą interpretacji obejrzanych filmów. W ramach zajęć są również pokazywane i analizowane filmy z całego świata, które brały udział
w Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla dzieci i Młodzieży KINOLUB.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: dmarzena@wp.pl
Prowadzenie: Marzena Dudziuk-Koluch