Grupa Twórcza „OTOTOTO”

Grupa Twórcza „OTOTOTO”
zaprasza dzieci w wieku 8 – 10 lat na warsztaty

Program zajęć kładzie nacisk na inspirowanie uczestników do samodzielnych działań twórczych
i rozwijanie kreatywnego myślenia teatralno-plastycznego. Realizacja postawionych założeń odbywa się m.in. przez gry i zabawy wykorzystujące elementy dramy i pantomimy.
Dzięki samodzielnemu tworzeniu przedmiotów dzieci rozwijają umiejętności plastyczne oraz konstruktorskie. Zwieńczeniem działań animacyjnych będą krótkie etiudy oraz improwizacje.

Zapisy: tel. 889 978 302 / Prowadzenie: Beata Klimkowska
Miejsce: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15