JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Katarzyna Gaik-Pawłowska

zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I-III – nauka połączona z zabawą, obejmuje program nauczania pierwszego etapu edukacyjnego oraz dodatkowe zagadnienia i bloki tematyczne,
– klasy VIII – kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty, obejmuje powtórkę materiału, przygotowanie do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych oraz doskonalenie
i kształtowanie wszystkich kompetencji językowych.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Katarzyna Gaik-Pawłowska
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15