weCANdoit!

weCANdoit!
Kontakt: tel. 12 430 50 90
Prowadzenie: Agnieszka Tobijasiewicz

nowe zajęcia SCKM skierowane są do osób, które chcą dowiedzieć się, jak realizować swoje marzenia? W ramach warsztatów uczestnicy będą kształcić umiejętność konstruowania wypowiedzi publicznych, prowadzić audycje radiowe na żywo
w internetowym Radiu Pryzmat. Nauczą się tworzyć filmy, prowadzić profile na portalach społecznościowych, a także pisać projekty i zdobywać na ich realizację pieniądze. Celem spotkań jest przekazanie uczestnikom pakietu wiedzy, który będzie przydatny nie tylko
w przyszłej pracy, ale także pokaże możliwości własnego rozwoju i prowadzenia swojej kariery zawodowej. Zajęcia mają przygotować uczestnika do korzystania z nowoczesnych technologii w sposób skuteczny i świadomy. Otworzyć drogi do samodzielnego zrealizowania planów i marzeń.

Kontakt: tel. 12 430 50 90
Prowadzenie: Agnieszka Tobijasiewicz
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15