Wykłady z historii sztuki

Zapraszamy na cykl zajęć z historii sztuki powszechnej i polskiej. W atrakcyjny sposób, w oparciu o pokaz slajdów zaprezentujemy najbardziej istotne zagadnienia dotyczące m.in.: epok, stylów i kierunków w sztuce, dziedzin sztuki, biografii artystów, ikonografii i terminologii sztuki i analizy i interpretacji dzieła.

Przygotowujemy do matury z historii sztuki, olimpiady artystycznej, egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne i humanistyczne. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych historią kultury europejskiej, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Zajęcia obywają się w dwóch blokach programowych, od września do maja (podstawa programu przedmiotu historia sztuki dla maturzystów), zajęcia w czerwcu stanowią poszerzenie programu o dodatkowe zagadnienia.

1.XII., godz. 17.00 – Postimpresjonizm w malarstwie, cz. II.
5.XII., godz. 17.00 – Architektura romańska w Europie
8.XII., godz. 17.00 – Ruch prerafaelitów. Symbolizm w malarstwie II poł. XIX w.
12.XII., godz. 17.00 – Romanizm w rzeźbie, malarstwie i rzemiośle artystycznym.
15.XII.., godz. 17.00 –Europejska secesja cz. I.
19..XII., godz. 17.00 – Sztuka romańska na ziemiach polskich
22.XII., godz. 17.00 – Europejska secesja cz. II – Antonio Gaudí

Miejsce: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, godz. 17.00–18.30
Zajęcia prowadzi historyk sztuki i nauczyciel Agnieszka Wozowicz
Informacje i kontakt: agawozowicz(at)gmail.com