Zajęcia Okuyama Ryu Aiki JU JUTSU

Zajęcia Okuyama Ryu Aiki JU JUTSU
Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Zenon Liszkiewicz

dla zainteresowanych (od 7 lat) technikami Okuyama Ryu, samoobroną, iaido. Utworzona w 1941 roku przez Okuyama Ryuho Szkoła Hakko znajduje swoje początki, podobnie jak Aikido, w Szkole Takeda Sokaku oraz innych szkołach budo jak np. Yagyu Ryu i szkołach ken-jitsu. Swoją oryginalność zawdzięcza temu, że kładzie duży nacisk na nauczanie podstawowych zasad tej sztuki walki i relatywnie mało na formę samej techniki. Techniki, opierając się na znajomości anatomii, polegają na bardzo precyzyjnym wykonaniu i zrozumieniu ich zasad działania. Nie zawierają one współzawodnictwa pomiędzy ćwiczącymi. W szkole nauczanie prowadzi się systemem „menkyo”, co oznacza, że nauczyciel nie ocenia osiągnięć ucznia, ale poprzez trening
i seminaria szkoleniowe pozwala mu odkryć kolejne stopnie zaawansowania i je zrozumieć.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Zenon Liszkiewicz

Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15