ZAJĘCIA TEATRALNE O PROFILU TANCERZ-AKTOR

ZAJĘCIA TEATRALNE O PROFILU TANCERZ-AKTOR
Grupa młodsza warsztatowa tancerz-aktor (16-18 lat),
Grupa starsza warsztatowa tancerz-aktor (18-21 lat),
Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Wojciech Dawid Terechowicz

Szczegóły programu:

Elementarne zadania aktorskie:
– praca na bazie tekstów: wiersza klasycznego, wiersza współczesnego, prozy współczesnej (teksy wybierane są przez uczniów przy konsultacji z nauczycielem),
– ćwiczenia z zakresu pracy nad tekstem literackim,
– ćwiczenia z zakresu ekspresji ciała,
– ćwiczenia z zakresu ekspresji słowa,
– ćwiczenia z zakresu emisji głosu, w tym oddechowe i fonetyczne,
– ćwiczenia dykcyjne,
– ćwiczenia z zakresu kształtowania wyobraźni i uwagi,
– ćwiczenia z zakresu partnerowania i wzajemnej czułości na impulsy parterów na scenie,
– ćwiczenia z zakresu działań indywidualnych prowadzących do świadomego pobudzania odczuć indywidualnych i kreowania ich na scenie,
– ćwiczenia z zakresu budowania atmosfery na scenie w kreacji zbiorowej, kształtowanie zespołu aktorskiego,
– ćwiczenia z zakresu poznawania ciała jako narzędzia komunikowania się z partnerem scenicznym i widzem,
– ćwiczenia z zakresu rytmiki i koncentracji,
– budowa etiudy aktorsko-ruchowej z wykorzystaniem tekstu literackiego, pokaz etiudy.

Monologi i sceny dialogowe:
– praca na bazie monologów i dialogów wyjętych z utworów dramatycznych literatury klasycznej i współczesnej,
– kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń z zakresu emisji głosu i fonetyki,
– kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń dykcyjnych,
– ćwiczenia z zakresu pracy nad dialogiem i partnerowania na scenie,
– budowanie relacji pomiędzy postaciami w oparciu o tekst,
– ćwiczenia z zakresu opanowania gry kostiumem,
– ćwiczenia z zakresu opanowania gry rekwizytem,
– wprowadzenie improwizacji jako sposobu odnajdowania impulsów kształtujących postać
i relację postaci na scenie,
– praca aktora nad rolą,
– praca nad ruchem scenicznym,
– praca nad gestem klasycznym i współczesnym,
– zapoznanie ucznia z różnymi rodzajami teatralnego wyrazu,
– budowa scen dialogowych i monologów wkomponowanych w dramaturgiczną całość,
prezentacja pracy.

Zadania aktorskie:
– praca w oparciu o zaproponowany przez nauczyciela dramat sceniczny lub dłuższe fragmenty kilku dramatów tak, aby każdy z uczniów mógł pokazać swoje indywidualne umiejętności,
– praca aktora nad rolą,
– ćwiczenia scen zbiorowych,
– ćwiczenia z zakresu komponowania spektaklu,
– gra aktora kostiumem,
– gra aktora rekwizytem,
– kształtowanie indywidualności twórczej w zespole,
– pokaz spektaklu w pełnym przebiegu dramaturgicznym.