ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
Kontakt: mueck.marta@gmail.com, tel. 12 330 50 90
Prowadzenie: Marta Mück i Dominik Olechowski

wszechstronne zajęcia taneczne skoncentrowane wokół techniki tańca współczesnego, jazzowego i klasycznego. Przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-19 lat, która miała już w swoim życiu do czynienia z tańcem (wymagana podstawowa znajomość tańca klasycznego, współczesnego bądź jazzowego).
Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu (technika tańca oraz repertuar). Dodatkowo raz
w miesiącu przewidziane są warsztaty taneczne ze znanymi choreografami i instruktorami działającymi na terenie Krakowa i nie tylko.
Celem pracy warsztatowej jest tworzenie etiud tanecznych i spektakli scenicznych, udział
w wybranych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tanecznych, uczestnictwo
w warsztatach tanecznych i innych wydarzeniach kulturalnych, które koncentrują się wokół tańca i ruchu.
Zespół Tańca Współczesnego skupia w sobie wytrwałych, ambitnych i zaangażowanych miłośników tańca.
Nasze priorytety: PASJA, PROFESJONALIZM, ROZWÓJ, OTWARTOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE, WYTRWAŁOŚĆ oraz to, co najbardziej istotne: RADOŚĆ Z TAŃCA wyniesiona z każdych zajęć.

Nabór do zespołu tańca współczesnego:

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-19 lat (roczniki 1998- 2004) na audycję do zespołu tańca współczesnego o intensywnym toku nauczania. Zajęcia z tańca współczesnego
z elementami tańca klasycznego oraz jazzowego odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu. Dodatkowo raz w miesiącu przewidziane są warsztaty ze znanymi instruktorami
i choreografami z różnych technik tanecznych. Planujemy tworzenie etiud tanecznych, spektakli, wyjazdy na wybrane konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe, udział
w warsztatach i innych wydarzeniach kulturalnych, którym przewodzi taniec, a przede wszystkim dobrą zabawę, pot i radość na każdych zajęciach☺!

Do udziału w audycji zapraszamy osoby, które w swoim życiu miały już styczność z tańcem
i posiadają podstawowe umiejętności z tańca klasycznego, współczesnego bądź jazzowego!

Miejsce i termin audycji:
SCKM, ul. H. Wietora 15
8 września 2018 r.
godz. 10.00-11.30 – dla grupy wiekowej 12-15 lat (roczniki 2004- 2001)
godz. 12.00-13.30 – dla grupy wiekowej 16-19 lat (roczniki 2000-1998)

Audycja będzie się składać z rozgrzewki, krótkiej lekcji tańca współczesnego i krótkiej choreografii jazzowej. Prosimy o przybycie co najmniej 15 min przed czasem i zabranie swobodnego kostiumu ćwiczebnego.

Kontakt: mueck.marta@gmail.com, tel. 12 330 50 90 (w sprawie udziału w audycji
i uczestnictwa w Zespole Tańca Współczesnego)
Prowadzenie: Marta Mück

Prowadzący audycję:
Marta Mück i Dominik Olechowski

Prowadząca zajęcia:
Marta Mück – tancerka, nauczyciel tańca, absolwentka Międzynarodowej Szkoły Tańca Współczesnego w Monachium, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFCH
w Warszawie oraz Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dyplomowany Pedagog i Tancerz z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i instruktorskim.
. Pragnącym zwiększyć świadomość własnego ciała, poznać nowy lub inny styl taneczny, proponuje:
Zajęcia z Techniki Tańca w dwóch grupach:
Taniec współczesny I – grupa początkująca
Taniec współczesny II – grupa średnio zaawansowana
TeatrCiąglewRuchu – grupa repertuarowa przygotowująca do występów na scenie. Umożliwia wspólne poszukiwania tematów, dyskusje, spory i kreowanie języka ruchowego dopasowanego do określonej choreografii.
Grupa Młodych Choreografów – skupia ludzi chętnych do tworzenia własnych choreografii pod okiem pedagoga.
Tańce z Wyobraźnią – wprowadzają dzieci w różnorodny świat tańca poprzez poznawanie elementów ruchu (przestrzeń, czas, energia) i ciała. Podczas zajęć skupiamy się na: uwalnianiu wyobraźni ruchowej, rozwijaniu zdolności motorycznych, współpracy w grupie, rozwijaniu indywidualnego sposobu poruszania całym ciałem, wyrabianiu pamięci ruchowej
i orientacji w przestrzeni.