Zdrowie w roli głównej

forma prezentacji: formy teatralne, piosenka, happening

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Jan Kochanowski, „Na zdrowie”

Do pobrania:

Regulamin
 1. Organizatorzy.
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. Wietora 15, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4.
 2. Cel konkursu.
  Celem konkursu „Zdrowie w roli głównej” jest promowanie zdrowego żywienia i stylu życia – zdrowej żywności, aktywności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci. Uświadomienie, że zdrowe odżywianie może zapobiegać wielu chorobom zapewniając tym samym komfort życia i dobre samopoczucie przez całe życie.
 3. Kryteria uczestnictwa.
  Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I–IV ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.
  Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone (formy teatralne, piosenka, happening). Czas prezentacji: maksymalnie do 20 min.
 4. Termin.
  Konkurs odbędzie się 2 i 5 grudnia 2016 r. na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Wietora 15
  Zgłoszenia wg załączonego wzoru, należy przesłać na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  ul. Wietora 15, 31-067 Kraków
  do 24 listopada 2016 r. Zgłoszenia można przesłać także mailem na adres .
 5. Jury.
  Oceny konkursu dokona profesjonalne jury, specjaliści w dziedzinie teatru i muzyki. Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.
 6. Nagrody.
  W każdej z wymienionych form scenicznych zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola i szkoła podstawowa (w każdej kategorii miejsca I–III oraz wyróżnienia).
  Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród zgodnie z decyzją jury.
  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.
 7. Informacje.
  Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 430 50 90, 12 432 01 70
  Szczegółowy harmonogram konkursu, daty i godziny występów wraz z listą zgłoszonych zespołów dostępny będzie na stronie www.sckm.krakow.pl
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu. O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.
 8. Postanowienia końcowe.
  Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w mediach, druku, publikowanie ich w internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM.

  Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:
  Maria Wanicka –
  Agnieszka Perc

Dodaj komentarz