Radio Pryzmat

Agnieszka Kolanowska

A-
A+

Agnieszka Kolanowska

Absolwentka logopedii, filologii polskiej i teatrologii, aktorka i instruktorka. Drogę zawodową rozpoczęła od pracy w Teatrze Figur Kraków. Współpracowała z Klubem 303-propagującym działania cyrkowe na terenie Nowej Huty i z Fundacją Hipoterapia – Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku w ramach programu "Lato w teatrze" rozpoczęła swoją przygodę jako prowadząca i współprowadząca warsztaty teatralne we Frydrychowicach, Lanckoronie i Krakowie. Od sześciu lat współpracuje z Fundacją Czerwone Noski Klown w Szpitalu oraz prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. 

Rozwija umiejętności posługiwania się PJM- Polskim Językiem Migowym, aby skrócić dystans porozumiewania się z osobami Głuchymi. 

Uczestniczyła m.in. w międzynarodowych warsztatach z improwizacji, pracy z głosem i ciałem oraz z animacji przedmiotu w Wiedniu i Norwegii. Uczestniczyła w projekcie badawczym metodą Segni Mossi- stworzonego przez włoskich artystów, którzy łączą szeroko pojęty ruch z rysowaniem. 

W Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży realizuje swoje autorskie zajęcia ogólnorozwojowe dla grup przedszkolnych "Logorytmika dla malucha" i "Sensualne ścieżki” 

W czasie pandemii stworzyła cykl autorskich warsztatów filmowych pod nazwą “Domowe warsztaty podłogowe”, które są instrukcją do twórczych zabaw w domu dla dzieci i rodziców, z rzeczy które można znaleźć pod ręką.

 

 

Domowe warsztaty podłogowe są to krótkie warsztaty filmowe zachęcające do twórczych zabaw w domu z rzeczy, które można znaleźć pod ręką. Mogą stać się także inspiracją do rodzinnego spędzania ze sobą czasu w sposób kreatywny. Domowe warsztaty podłogowe powstały z tęsknoty za regularnymi spotkaniami z uczestnikami.

 <<< Kliknij żeby obejrzeć warsztaty