Radio Pryzmat

Kadry naszej wolności

A-
A+

Kadry naszej wolności

projekt edukacji patriotycznej uczniów szkół podstawowych

Spotkania okolicznościowe, ilustrowane prezentacjami multimedialnymi i filmowymi w czasie których uczestnicy poznają polską historię oraz bohaterów wydarzeń społeczno-politycznych. Założeniem programu jest utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski, wzmacnianie szacunku dla rodziny, obyczajów, symboli narodowych, propagowanie tradycji  narodowych  i państwowych, wzbogacanie wiedzy o przeszłości Polski poprzez ukazywanie pozytywnych zachowań i czynów  bohaterów oraz zwykłych ludzi, wskazywanie, że na przestrzeni dziejów postawy patriotyczne, duma narodowa, godność osobista kształtowane były w oparciu o przeszłość, nasze tradycje, szacunek dla wielkiego dziedzictwa własnej narodowej kultury, którą tworzyli nasi przodkowie. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej

z okazji Święta  KONSTYTUCJI  3  MAJA. 

Wiodącym tematem spotkań ilustrowanych prezentacjami filmowymi są  wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji  3  Maja.  Uczniowie mają okazję poznać przebieg Sejmu Czteroletniego oraz twórców Ustawy Rządowej. Jednocześnie przypominamy o Święcie Flagi Rzeczypospolitej.

z okazji 100. rocznicy odzyskania przez POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI

Wiodącym tematem spotkań są: wydarzenia związane z wyzwoleniem Krakowa spod władzy zaborczej, zbrojna akcja porucznika Antoniego Stawarza, zajęcie odwachu przy Wieży Ratuszowej. Wyruszymy na wirtualny spacer po miejscach pamięci, działań patriotów krakowskich, żołnierzy i mieszkańców. Wprowadzeniem do relacji o przebiegu działań niepodległościowych będą prezentacje filmowe - historia Polski, kadry o rozbiorach ojczyzny,  I wojnie światowej, bohaterstwie Polaków na różnych frontach oraz krótka historia obchodów Święta Niepodległości.

Spotkania odbywają się w ustalonych wcześniej terminach. Zgłoszenia grup nalezy przesyłać podając liczbe uczestników.

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

  Prowadzenie
Urszula Tarasek
  Scena SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
 

Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
12 430 51 54
biuro@sckm.krakow.pl

Zapisz się na zajęcia