Radio Pryzmat

Klub Odkrywców Krakowa

A-
A+

Klub Odkrywców Krakowa

  Zapraszamy grupy zorganizowane na cykl zajęć edukacyjnych o Krakowie – przybliżających historię, legendy i tradycje miasta.

Zajęcia mają charakter interaktywny, przewidziane są w formie wycieczek i warsztatów z quizami, zabawami edukacyjnymi, opowieściami oraz zwiedzaniem ekspozycji muzealnych. Spotkania pozwalają dzieciom zapoznać się z bogactwem kulturowym miasta już od najmłodszych lat, rozwijając wrażliwość i wyobraźnię. Poprzez obcowanie ze sztuką dzieci stają się jej świadomymi odbiorcami i budują poczucie więzi i tożsamości lokalnej i narodowej.

Zajęcia stwarzają szansę poznania i odkrycia niezwykłych miejsc w naszym pięknym mieście. Mają one również niebagatelne znaczenie psychologiczne, poprzez wieloprofilowe oddziaływanie na dzieci. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznawania większości ekspozycji muzealnych Krakowa, odwiedzając wystawy stałe, czasowe i okolicznościowe oraz prezentują zdobytą wiedzę na organizowanych przez szkoły i inne palcówki konkursach.

 

  Prowadzenie
Anna Nieć
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
 

Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
biuro@sckm.krakow.pl

 

Szczegóły
505 855 414