Radio Pryzmat

Michał Baca

A-
A+

Michał Baca

Nauczyciel dyplomowany, pracujący w SCKM nieprzerwanie od 1984. roku. Zajmuje się działalnością edukacyjną i dydaktyczną z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki oraz sztuki użytkowej. Równolegle  prowadzi działalność wystawienniczą,  prezentując regularnie pokazy czasowe, głównie o charakterze promocyjnym, konkursy plastyczne a także przeglądy podsumowujące działania uczestników zajęć na koniec semestru i koniec roku. Projektuje też plakaty i foldery, pisząc przy okazji recenzje i teksty krytyczne do prezentowanych wystaw. 

Michał Baca jest również czynnym artystą, członkiem ZPAP, autorem 40 wystaw indywidualnych, brał udział w licznych wystawach zbiorowych, wystawiając swe prace w kraju i zagranicą. Jest stypendystą MKiS oraz stypendystą Prezydenta Miasta Krakowa.

Malarstwo i grafika

Malarstwo i rysunek

Polecamy