Radio Pryzmat

36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek

A-
A+

36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek

Bajdurek 36 raz!

  Serdecznie zapraszamy do udziału w 36. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz województwa, tworząc doroczny przegląd dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych do lat 16, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.

Tegoroczna edycja realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje kwalifikacje do udziału na podstawie nagrań audiowizualnych, finałowe prezentacje spektakli na scenie widowiskowej sali im. L. Lipińskiego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do MCK SOKÓŁ do dnia 18 maja 2021:

  • nagrania spektaklu,
  • do 3 zdjęć ze spektaklu,
  • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez JURY - powołane przez organizatora, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne do udziału w spotkaniu finałowym 36. BAJDURKA 2021 w Nowym Sączu, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2021.

O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego zespoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.

Dokumenty do pobrania:

36. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK” - regulamin DOC | PDF

36. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK” - karta zgłoszenia DOC | PDF