Radio Pryzmat

Dziedzictwo Kulturowe

A-
A+

Dziedzictwo Kulturowe

Szczegółowe informacje i zapisy już wkrótce na naszej stronie

  Już od 15 września zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą zajęć dotyczącą dziedzictwa kulturowego, skarbów historii i przyrody naszego miasta i regionu.
W programie znajdą się zajęcia stałe skierowane do uczestnika indywidualnego oraz do grup szkolnych (szkoły podstawowe i średnie).

Zajęcia edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym, w formie wycieczek i warsztatów edukacyjnych o różnorodnej i bogatej tematyce, łączone z prelekcjami, opowieściami, zwiedzaniem ekspozycji muzealnych, zabytków Krakowa i okolic. Zawierają również elementy zabawy, animacji plastycznej i teatralnej. Łączą treści zawarte w nauczaniu różnych przedmiotów: historii, historii sztuki, wiedzy o kulturze, języka polskiego, filozofii, plastyki, archeologii czy edukacji regionalnej. Maja również niebagatelne znaczenie psychologiczne, poprzez wieloprofilowe oddziaływanie na dzieci

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznawania wszystkich ekspozycji muzealnych Krakowa, zwiedzając wystawy stałe, czasowe i okolicznościowe, na bieżąco włączają się w wydarzenia związane z kulturalnym życiem miasta oraz prezentują zdobytą wiedzę na organizowanych przez szkoły i inne palcówki konkursach.

Atrakcyjnym dopełnieniem zajęć i warsztatów są formy aktywizujące dzieci: konkursy, quizy, gry, zabawy, animacja ruchowa, teatralna i plastyczna, improwizowane przedstawienia z odtwarzaniem legendarnych postaci przy pomocy wzbudzających zachwyt rekwizytów. Inscenizacje pozwalają dzieciom zobaczyć oczami wyobraźni odległe w czasie, opisane w legendach niezwykłe wydarzenia, poczuć się ich bohaterami. Rozwijają wyobraźnię oraz ćwiczą sztukę pięknego i sugestywnego opowiadania.


Szczegóły i zapisy już wkrótce na naszej stronie