Radio Pryzmat

Grupa Repertuarowa Teatru Przypadków Feralnych

A-
A+

Grupa Repertuarowa Teatru Przypadków Feralnych

Rozpoczynamy nabór, zgłoszenia do 2 stycznia 2023

  Grupa repertuarowa Teatru Przypadków Feralnych działająca w Staromiejskim Centrum Kultury ul. Wietora 15 zaprasza na przesłuchanie którego celem jest uformowanie stałego zespołu międzypokoleniowego. Na przesłuchanie zapraszamy chętnych w wieku: 
 • Gr. I – 13-16 lat
 • Gr. II – 17- 21 lat
 • Gr. III – 22 – 35 lat
 • Gr. IV – 36 - 50 lat 
 • Gr. V – 50 lat i więcej

Podczas przesłuchania będziemy się starali poznać kandydatów pod względem 

 • Osobowości scenicznej
 • Umiejętności interpretacyjnych tekstu literackiego
 • Umiejętności improwizacyjnych na tzw. zadaniach aktorskich na tekście i zadaniach na wyobraźnię
 • Umiejętności śpiewu i poczucia rytmu
 • Wiedzy ogólnej z historii teatru i teatru współczesnego

Na przesłuchanie proszę przygotować:

 • Monolog z literatury współczesnej w 1os l. poj. wybranego z dramatu, powieści, noweli autora polskiego lub zagranicznego.
 • Wiersz klasyczny sprzed 1945 r dowolnego autora polskiego lub zagranicznego
 • Dowolną piosenkę śpiewaną a’ cappella

Wszystkie proponowane utwory na egzamin powinny być wpisane w kartę zgłoszenia, a następnie dostarczone na przesłuchanie w formie papierowej

Po uformowaniu grupy, jej uczestnicy odbędą dwumiesięczny, solidny warsztat aktorski, ruchowy, głosowy w oparciu o proces twórczy aktora pod kierunkiem Wojciecha Terechowicza, Natalii Mazurkiewicz – Szafarskiej, Michała Szafarskiego i zaproszonych nauczycieli. Po okresie warsztatowym grupa przystąpi do realizacji spektaklu w oparciu o dramat Maurice Maeterlincka „Ślepcy”. Premiera spektaklu przewidywana jest jesienią 2023r na scenie SCKM. 

PRZESŁUCHANIE ODBĘDZIE SIĘ 7 stycznia od godziny 11:00 2023 r w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 15

KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHANIA ZOSTANIE PODANA PO 2 STYCZNIA 2023R

Zgłoszenia wraz z załączoną, czytelnie wypełnioną kartą należy wysłać drogą mailową na adres wterechowicz@gmail.com  najpóźniej do 2 stycznia 2023r

Mamy nadzieję spotkać prawdziwych miłośników sztuki scenicznej, dla których ważny jest teatr jako nośnik istotnych idei i rzetelnego aktorstwa. Jeżeli chcesz traktować to jako przygodę to nie jest propozycja dla Ciebie. Jeżeli jesteś gotowy na wymagającą pracę, współpracę w zespole, współtworzenie spektaklu w twórczej atmosferze zgłoś się, bo to właśnie na takie osoby czekamy.