Radio Pryzmat

Informacje o funkcjonowaniu SCKM

A-
A+

Informacje o funkcjonowaniu SCKM

  Informujemy, że w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w niektórych placówkach oświatowych i przejścia na pracę hybrydową lub zdalną, nie zostały wymienione placówki wychowania pozaszkolnego jaką jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży. Tym samym nasza placówka jest nadal otwarta na zajęcia stacjonarne na obecnych zasadach.

W dalszym ciągu prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w SCKM:

  • w budynku przy ul. Wietora 13/15 oraz innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia przez nauczycieli SCKM, mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć w czasie ich trwania
  • w placówce nie mogą przebywać rodzice oraz inne osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia
  • wszystkie osoby przebywające na terenie SCKM mają obowiązek dezynfekować ręce, poddawać się kontroli temperatury ciała oraz nosić maseczki w przestrzeniach wspólnych
  • wszelkie wejścia (uzasadnione) osób, niebędących uczestnikami zajęć i pracownikami placówki muszą być zgłoszone w recepcji budynku.
  • w dniach 2-5 kwietnia Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży bedzie zamknięte.


W przypadku ewentualnych zmian związanych z funkcjonowaniem SCKM będziemy niezwłocznie informować poprzez stronę internetową: www.sckm.krakow.pl oraz na naszym profilu na FB.