Radio Pryzmat

Klub Odkrywców Krakowa

A-
A+

Klub Odkrywców Krakowa

  Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu zajęć, dotyczących dziedzictwa kulturowego Krakowa i regionu oraz poznawania legend, zwyczajów i tradycji.

Zajęcia odbywają się w formie spotkań plenerowych i muzealnych, wycieczek, w czasie których mają miejsce prelekcje, inscenizacje oraz warsztaty plastyczne. Adresatem są dzieci przedszkolne oraz z klas 0 - 3 szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w grupach zorganizowanych, w ciągu tygodnia w godzinach przedpołudniowych. Stanowią doskonałe dopełnienie zajęć lekcyjnych. Zapraszam do współpracy nauczycieli.

Zajęcia stwarzają szansę poznania i odkrycia niezwykłych miejsc w naszym pięknym mieście. Mają one również niebagatelne znaczenie psychologiczne, poprzez wieloprofilowe oddziaływanie na dzieci. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznawania większości ekspozycji muzealnych Krakowa, odwiedzając wystawy stałe, czasowe i okolicznościowe oraz prezentują zdobytą wiedzę na organizowanych przez szkoły i inne palcówki konkursach.

Proponowane tematy:

 • Zielony Kraków - propozycja wycieczek plenerowych: Planty | Ogrody Królewskie | Dom i ogród Mehoffera | Ogród Botaniczny | Kopce Krakowskie

 • Nie od razu Kraków zbudowano - najstarsze dzieje Krakowa w przekazach i legendach
  Miejsca: Podziemia Rynku. Spacer szlakiem najstarszych budowli – k. Andrzeja, k. Wojciecha, krużganki kk. Dominikanów. Wzgórze Wawelskie : wystawa archeologiczna „Wawel Zaginiony”, Smocza Jama.
  Zapoznanie z różnymi typami budowli – drewnianymi, kamiennymi i ceglanymi – wykonywanie modeli budowli.
  Legendy: O Kraku i Wandzie, o najazdach tatarskich, o Smoku Wawelskim.

 • Droga Królewska
  Miejsca: kościół św. Floriana, Barbakan, mury obronne z Bramą Floriańską, kamienice przy ul. Floriańskiej i jej dawni mieszkańcy, Rynek Główny, kościół Mariacki, Sukiennice, kościół św. Wojciecha, wieża Ratuszowa, kościół Franciszkanów, kościół św. Andrzeja, ulica Kanonicza
  Legendy: O św. Florianie, O szatańskiej radzie czarownicy Marcychy, O dwóch braciach, O hejnale mariackim, O żółtej ciżemce, O uczcie Wierzynka, O św. Kindze - żonie ks. Bolesława Wstydliwego, który lokował miasto Kraków, O zaczarowanych gołębiach.

 • Spotkanie z ekonomią i bankowością - lekcje i warsztaty we współpracy z Krakowskim Salonem Ekonomicznym

 • Dzieje wzgórza wawelskiego
  Ekspozycje: Wawel Zaginiony, katedra wawelska, Muzeum Katedralne, Zamek Królewski na Wawelu Skarbiec Koronny, Zbrojownia, Wschód w zbiorach wawelskich
  Legendy: O kościach katedralnych, O św. Stanisławie, O królu Łokietku, O Królowej Jadwidze, O królu Kazimierzu Wielkim – królu chłopów, O gadającej głowie, O Stańczyku, O Zygmuncie III – królu alchemików.

 • Szopki krakowskie jako unikatowa w skali Europy tradycja, czerpiąca z architektury, zabytków Krakowa.
  Miejsca i zabytki: KK Franciszkanów, Wystawa szopek krakowskich.
  Tradycje i Legendy: Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, O szopkach krakowskich, O postaciach z legend krakowskich zawartych w szopkach (m.in. Lajkonik, Twardowski, Stańczyk, smok wawelski), O św. Franciszku

 • Boże Narodzenie i św. Mikołaj w sztuce średniowiecznej - w oparciu o zbiory w Muzeum Narodowym oddz. Pałac Erazma Ciołka

 • Szlakiem krakowskich Betlejemek
  Miejsca i zabytki: Betlejemki w kościołach krakowskich - KK Franciszkanów, KK. Bernardynów, KK. Kapucynów.

 • Karnawał tradycje i zwyczaje w różnych krajach, a także dawne zwyczaje zapustne w mieście i na wsi

 • Dawne Garbary
  Zabytki: KK Karmelitów na Piasku, Kaplica Matki Boskiej Piaskowej
  Legendy: O stópce królowej Jadwigi, O czerwonym kontusiku, O księciu Władysławie Hermanie, O matce Boskiej Piaskowej.

 • Kraków jako miasto nauki i kultury - Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Miejsca: k. Karmelitów, Collegium Maius, Muzeum UJ, Collegium Novum, Kolegiata uniwersytecka św. Anny,
  Tradycje i Legendy: O Nawojce, O dawnych zwyczajach studenckich zwanych beaniami, O św. Janie Kantym, O Królowej Jadwidze i Wł. Jagielle. Quiz tematyczny, praca plastyczna

 • Opowieści o Mistrzu Matejce i jego uczniach
  Miejsca: Plac Matejki, Planty, Oddziały Muzeum Narodowego np. Dom Jana Matejki, Sukiennice – Galeria Malarstwa, KK. Franciszkanów, Dom Mehoffera.
  Legendy: związane z postaciami i obrazami Matejki, wydarzeniami i anegdoty.

 • Legendy w obrazach polskich malarzy
  Miejsca: oddziały Muzeum Narodowego np. Sukiennice – Galeria Malarstwa
  Legendy: O królu Chrobrym, O Uczcie Wierzynka, O Lajkoniku, O królewnie Wandzie, O Stańczyku.

 • Zwiedzanie dawnego królewskiego miasta Kazimierz
  Zabytki i: Kościół na Skałce, Kościół św. Katarzyny, Kościół Bożego Ciała, Plac Wolnica
  Legendy: O św. Stanisławie, O sadzawce zwanej Kropielnica Polski, O św. Katarzynie, O św. Ricie, O skradzionej z k. Bożego Ciała monstrancji.

 • Kazimierz – dzielnica żydowska
  Quest - interaktywny spacer z kartami pracy
  Zabytki : Stara Synagoga, Bożnica Remuh ze starym cmentarzem, Synagoga Izaaka, Synagoga Tempel, Synagoga Wysoka, Synagoga Kupa.
  Legendy: O Starej Synagodze, O miłości króla Kazimierza Wielkiego do pięknej Esterki, O niezwykłym śnie kupca Izaaka i ukrytym skarbie, O starym cmentarzu przy ul. Szerokiej, O żydowskim weselu i in.

 • Dawne cesarskie miasto Podgórze, jego historia, legendy i zabytki. Gra terenowa
  Miejsca:: Dawny Rynek Podgórski, Kościół św. Józefa, Kopiec Krakusa, Park Bednarskiego, Kościołek św. Benedykta.
  Legendy: O Kraku i smoku, O tradycji zwanej Rękawką, O mistrzu Twardowskim i jego szkole, O złej księżniczce.

 • Tradycje i obrzędy związane z obchodami dnia Wszystkich Świętych i Zaduszkami
  Miejsca:: krypty na Wawelu, krypta zasłużonych na Skałce, grób Nieznanego Żołnierza.

 • Tematyka Niepodległościowa
  Wycieczka na Kopiec Kościuszki, zwiedzanie wystawy poświęconej T. Kościuszce Wycieczka na Kopiec Piłsudskiego zw. Niepodległości

  Klub Odkrywców Krakowa
  Staromiejskie Centrum Kultury
  Młodzieży
  Anna Nieć
  Dział Edukacji Kulturalnej
  tel.: 505 855 414
  e-mail: niescianka@gmail.com
  Prowadzenie:
Anna Nieć
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
biuro@sckm.krakow.pl
  Szczegóły
505 855 414
niescianka@gmail.com

Klub Odkrywców Krakowa