Radio Pryzmat

Konkurs plastyczny „Małopolska pod ochroną”

A-
A+

Konkurs plastyczny „Małopolska pod ochroną”

Nadsyłanie prac do 28 kwietnia 2024

  Wojewódzki konkurs plastyczny „Małopolska pod ochroną”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Małopolska pod ochroną”. Celem konkursu jest promocja talentów, rozwijanie kreatywności, zdolności artystycznych oraz nabycie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym naszego regionu. Zachęcamy dzieci i młodzież do poznania Małopolski, jej obszarów chronionych, walorów krajobrazowych, roślin i zwierząt zamieszkujących sześć Parków Narodowych znajdujących się na jej terenie: Babiogórskiego, Ojcowskiego, Tatrzańskiego, Pienińskiego, Magurskiego i Gorczańskiego. Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody.

Zatem czego jesteśmy ciekawi? Waszej wrażliwości na przyrodę, którą wyrazicie wyborem tematu pracy plastycznej w obszarze: zwierząt, roślin, miejsc, krajobrazów, widoków, znajdujących się w małopolskich Parkach Narodowych. Interesuje nas, co Was zachwyca, o co się troszczycie i chcielibyście, żeby mogły oglądać to jeszcze przyszłe pokolenia.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie przy wsparciu Tatrzańskiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego i Pienińskiego Parku Narodowego.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 3 do 14 lat oraz rodziców/opiekunów i ich dzieci.
3. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria od 6 do 9 lat,
II kategoria od 10 do 14 lat,
III kategoria dziecko i rodzic (praca dziecka wykonana wspólnie z rodzicem).
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A4 lub A3. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:
– malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
– rysunkowej (ołówek, węgiel, kredki, pastele, itp.)
– graficznej (grafika warsztatowa, linoryt, itp.)
– innej (mozaika, collage, itp.).
5. Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie i obowiązkowo zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora pracy, miejscowość, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt e-mailowy, placówkę delegującą (ewentualnie).
6. Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży,
– umożliwienie prezentacji twórczości,
– propagowanie wspólnego spędzania czasu dzieci i ich rodziców / opiekunów
– promowanie talentów.
7. Terminarz:
nadsyłanie prac: 28 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego)
ogłoszenie wyników: 9 czerwca 2024 r. podczas finału III Forum Sztuki Dziecka IhahaArt i projektu Godziny Rodziny.
8. Prace prosimy przesyłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, 31-067 Kraków lub dostarczyć do SCKM ul. Wietora 13-15, pok. nr 31 w kopercie z dopiskiem: „Małopolska pod ochroną”.
9. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w finale zostanie ogłoszona na stronie FB SCKM oraz internetowej www.sckm.krakow.pl
Dodatkowo Laureaci konkursu zostaną poinformowani e-mailowo. Laureaci proszeni będą o potwierdzenie obecności podczas finału. Osoby chętne do udziału w warsztatach / koncercie / spektaklu obowiązują zapisy. Zapisy na warsztaty ruszają od 6 maja 2024. Ilość miejsc ograniczona.
10. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy.
11. Kontakt do Organizatora:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
ul. Wietora 13-15, 30-067 Kraków
tel. 12 430 50 90
e-mail: perc.sckm@gmail.com
Agnieszka Perc, Joanna Miczałowska

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na bezpłatne prezentowanie i wykorzystanie pracy, nazwiska i wizerunku w celu promocji autora, konkursu i organizatora. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.)

  28 kwietnia 2024 r.
termin nadsyłania prac
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Ogłoszenie wyników:
9 czerwca 2024
  Kontakt:
e-mail: perc.sckm@gmail.com
Agnieszka Perc,
Joanna Miczałowska
tel.: +48 12 430 50 90