Radio Pryzmat

SCKM dla Ukrainy

A-
A+

SCKM dla Ukrainy

Jesteśmy miejscem twórczych spotkań i wsparciem.

  Kiedy stał się „niepokój” w Ukrainie, stworzyliśmy „Pokój – przyjazne miejsce dla dzieci i rodziców z Ukrainy”. Nasze działanie wybuchło spontanicznie – było zrywem poruszonych serc opartym na pracy wolontaryjnej. Nie zabrakło nieocenionej pomocy wielu ludzi dobrej woli: wolontariuszy, nauczycieli, tłumaczy, pracowników SCKM.

Działamy nadal realizując liczne projekty, ale też przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta Krakowa, Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, Soroptimist international of Poland.

Naszych sąsiadów włączamy do stałych grup warsztatowych, prowadzimy grupy w obrębie półkolonii letnich i zimowych. Dziś swoje bezpieczne miejsce ma u nas dziecięca grupa teatralna Nowy Dzień, która nie tylko spotyka się na warsztatach, ale również prezentuje swoje dokonania na scenie. Gościmy ukraińskie zespoły teatralne, jesteśmy otwarci na prowadzoną przez nich działalność charytatywną.

Jesteśmy dla nich miejscem spotkań i wspierania ich kultury. Słowem – jesteśmy dla Ukrainy!

Polecamy