Radio Pryzmat

Wycieczka - Ogrodzieniec

A-
A+

Wycieczka - Ogrodzieniec

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Wycieczka do Zamku Ogrodzieniec dla dzieci w wieku 6-12 lat, 6 lipca 2021

Zapisy zamknięte – brak wolnych miejsc.

Zamek Ogrodzieniec to największa warownia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Znajduje się na Górze Janowskiego w środkowej części Wyżyny. Nie powinien więc dziwić fakt, że już w XIII wieku za panowania Bolesława Krzywoustego zdecydowano się wznieść w tym miejscu pierwsze mury obronne, które zniszczył najazd tatarski w 1241 r. Dopiero Kazimierz Wielki wybudował w tym miejscu kamienny zamek. Majestatycznym ruinom malowniczości dodają fantazyjne formy skalne.
Zamek Ogrodzieniec to najsłynniejszy i najbardziej okazały z zamków na Szlaku Orlich Gniazd, a jednocześnie prawdopodobnie jedne z najdostojniejszych ruin w Polsce. Czyni to Ogrodzieniec naturalnym punktem wycieczki dla każdego fana historii oraz malowniczych pejzaży.

PROGRAM:

 • zwiedzanie zamku i ruin
 • szlakiem rycerzy i dam
 • obiad w gościńcu
 • relaks na łące pod zamkiem - zabawy

Uczestnicy będą wciągnięci we wspaniały średniowieczny świat, wcielą się w walecznych rycerzy lub zacne dworskie damy. Pro­gram dla akty­wnych, zapew­ni­a­jący dobrą zabawę i możli­wość naby­cia umiejęt­ności niezbęd­nych do przeży­cia w śred­niowieczu, poprzez udział w następu­ją­cych konkurencjach:

 • strze­lanie z łuku
 • rzut włócznią
 • walki na miecze sportowe
 • polowanie na Pana Kapustę
 • bieg sprawnoś­ciowy Damy i Rycerza
 • nabi­janie i strze­lanie z dzi­ała

Organizacja wyjazdu:

 • Zbiórka uczestników o godz. 8.00, SCKM, ul. H. Wietora 15
 • Powrót z Ogrodzieńca do Krakowa w godzinach 17.00-18.00

Zapewniamy obiad, wodę do picia i materiały realizacyjne. Uczestnicy są proszeni o przyniesienie dodatkowych kanapek, ulubionych napoi oraz czapki, kurtki przeciwdeszczowej /parasola/, odpowiedniego obuwia, maseczki.

 • Zapisy przyjmujemy drogą e-mailową. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: sckm.krakow@gmail.com
 • Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem tel. 12 430 50 90.
 • Opłatę za uczestnictwo w wycieczce SCKM – 40,00 zł należy przesłaćdo 20 czerwca br. z dopiskiem: Wycieczka Ogrodzieniec + imię i nazwisko uczestnika, na nr konta: 08 1020 2892 0000 5102 0591 0957
 • Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres:sckm.krakow@gmail.com
 • Formularz oświadczenia Rodzica/Opiekuna podpisany prosimy przynieść w dniu wycieczki. /do pobrania/

 

 

  6 lipca2020 r.
godz. 08.00 - 18.00
  Zbiórka - SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Opłata: 40 zł
  Zapisy
sckm.krakow@gmail.com

tel.: +48 12 430 50 90

Wycieczki lato 2021 – Ogrodzieniec