Radio Pryzmat

II Krakowskie Forum Sztuki Dziecka IhahaArt – Z tego się nie wyrasta

A-
A+

II Krakowskie Forum Sztuki Dziecka IhahaArt – Z tego się nie wyrasta

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego zobaczymy najciekawsze prezentacje sztuki dzieci.

  Stowarzyszenie EKSIT, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie oraz Miasto Kraków zapraszają do udziału w drugiej edycji wielopoziomowego projektu artystycznego skierowanego do najmłodszego twórcy i odbiorcy kultury – dziecka. To kompleksowe wydarzenie związane z promocją sztuki dziecka, przestrzeń dla kreatywnego rozwoju dzieci, rodzin oraz instruktorów artystycznych.

Forum jest przeglądem zakwalifikowanych przez komisję konkursową najciekawszych prezentacji sztuki dzieci (na podstawie wcześniej przesłanych rejestracji): teatralnych, tanecznych oraz wokalnych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również konkurs plastyczny oraz wystawa prac dzieci.

Nominowane zespoły i wokaliści, poza prezentacją własnych spektakli / pokazów / występów (na profesjonalnej scenie), zostaną zaproszeni do:

–  udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów (w obszarze swoich dziedzin zainteresowania),

– oglądania występów rówieśników (wybranych, najlepszych prezentacji),

– w zależności od wyboru Forum: udziału w koncercie wokalno-tanecznym, zwiedzania Cricoteki i działań performatywnych wokół twórczości Tadeusza Kantora.

Zespoły / uczestnicy indywidualni będą mogli liczyć na spotkania konsultacyjne z Komisją Artystyczną w celu omówienia swoich prezentacji / wystąpień.

Wszystkie zakwalifikowane do udziału w Forum zespoły i wokaliści otrzymają nagrody:

– zespoły nominowane do Forum Teatralnego nagrodę finansową w wysokości 800 zł (dla każdego zespołu),

– zespoły nominowane do Forum Tanecznego nagrodę finansową w wysokości 500 zł (dla każdego zespołu) oraz dodatkowo Grand Prix przyznaną podczas Forum,

– wokaliści nominowani do Forum Wokalnego nagrodę rzeczową o wartości 200 zł (dla każdego wokalisty) oraz dodatkowo Grand Prix przyznaną podczas Forum.

 

Kategorie i terminy prezentacji Forum:

2 czerwca 2023prezentacje taneczne i wokalne,

3 czerwca 2023prezentacje teatralne,

4 czerwca 2023 – Dzień Dziecka wraz interdyscyplinarnymi warsztatami i wydarzeniami artystycznymi dla Rodzin z dziećmi.

 

Adresatami Forum są dziecięce zespoły teatralne, taneczne i wokaliści z całej Polski.

W Forum mogą brać udział:

– zespoły teatralne prezentujące spektakle w dowolnej formie i konwencji,

– zespoły taneczne (minimum 8-osobowe) prezentujące współczesne formy tańca (jazz, modern, show-dance),

– wokaliści wykonujący 2 utwory: piosenkę literacką (w języku polskim), do podkładu lub z akompaniamentem instrumentalnym.

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ DO DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU na adres: ihahaart@gmail.com

Pliki przekraczające 25 MB należy przesłać za pomocą stron do przesyłania dużych rozmiarów plików takich jak WeTransfer lub umieścić na portalu YouTube lub Vimeo. Zgłaszający deklaruje, że dostępne pod linkami Vimeo lub YT materiały będą dostępne przez cały okres trwania konkursu. W przypadku braku możliwości odtworzenia materiału przez komisje kwalifikacyjną, zgłoszenie zostanie odrzucone.

Szczegółowych informacji udzielają: Dominik Setlak, tel.: 12 430 50 90 (wew. 11) setlak.sckm@gmail.com (logistyka i kwestie organizacyjne), Joanna Miczałowska tel. 12 430 50 90 (wew. 21). Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości powiększenia lub zmniejszenia liczby zaproszonych zespołów i uczestników.

Kwalifikacji dokona powołana przez organizatorów komisja artystyczna na podstawie nadesłanych materiałów.

Zakwalifikowane zespoły i uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji komisji do 8 maja 2023 roku.

Regulamin prezentacje taneczne doc | PDF

Regulamin prezentacje wokalne doc | PDF

Regulamin prezentacje teatralne doc | PDF

Karta zgłoszenia

 

4 czerwca – Dzień Dziecka w ramach II Krakowskiego Forum Sztuki Dziecka IhahaART – Z tego się nie wyrasta

Impreza jest skierowana do dzieci i ich rodzin, ma charakter interdyscyplinarny i międzypokoleniowy. Obejmuje działania na scenie: spektakle, pokazy, ponadto warsztaty plastyczne i ruchowe, kończy się koncertem i wspólną zabawą. Uczestnicy mają możliwość wyboru warsztatów, uczestniczenia w pokazach, jak i również spędzenia czasu/ odpoczynku w ogrodzie z możliwością skorzystania z kawiarenki.

Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy.

Wydarzenie przebiega pod hasłem: „Z tego się nie wyrasta”, w celu przypomnienia i reaktywacji dawnych zabaw, gier, piosenek, które towarzyszyły naszym rodzicom, ale w nowej odsłonie, nowej aranżacji. Ma być świętem Radości, dobrej zabawy, wspomnień, integrującym pokolenia.

Program wydarzenia:

godz. 11.00-11.30 – Inna Bajka – spektakl interaktywny, opowiada: Aleksandra Barczyk, akompaniament: Piotr Niedziałek / Scena SCKM

godz. 11.30-13.00 – Zielnik – warsztaty plastyczne, prowadzenie: Joanna Szeląg, Dorota Małysa / Pracownia Ceramiczna

godz. 11.30-13.00 – Kuglarstwo – warsztaty cyrkowe, prowadzenie: Tadeusz Dylawerski, wolontariusze / Sala 34

godz. 11.30-13.00 – Proste instrumenty – warsztaty muzyczne, prowadzenie: Jan Krawczyk, Małgorzata Świerczek / Sala 80

godz. 13.00-13.30 – Siała baba mak – spektakl, reżyseria: Krystyna Hussak-Przybyło, grupa teatralna SCKM / Scena SCKM

godz. 13.30-15.00 – Zabawki naszych rodziców – warsztaty plastyczne, prowadzenie: Sylwia Marszałek-Jeneralczyk, Dorota Kozłowska-Buczek / Sala 83

godz. 13.30-15.00 – Gry i zabawy jak za dawnych lat – warsztaty ruchowe, prowadzenie: Agnieszka Kolanowska, Monika Puchalska / Sala 80

godz. 13.30-15.00 – Językowe łamańce – warsztaty językowe, prowadzenie: Mariusz Koluch, Marzena Dudziuk-Koluch / Sala 86

godz. 15.00-16.00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie „Szczęśliwe dzieci” oraz koncert na finał „Tere fere kuku”, prowadzenie: Ewa Niewdana-Hady / Scena SCKM

  2-4 czerwca 2023
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Zgłoszenia do 28 kwietnia 2023
ihahaart@gmail.com

Polecamy