Radio Pryzmat

Jujutsu w Krakowie

A-
A+

Jujutsu w Krakowie

Pokaz sztuk walki

Zapraszamy na pokaz sztuk walki oraz prezentację dorobku sześciu osób, które od co najmniej czterdziestu lat zaangażowane są w upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie poprzez swoją działalność na terenie krakowskich szkół, ośrodków i stowarzyszeń.

W ramach swojej działalności instruktorzy przekazują wiedzę i doświadczenie, ucząc zasad poszanowania drugiego człowieka, tolerancji kulturowej i zdrowego spędzania wolnego czasu, krzewiąc wśród najmłodszych szeroko pojętą kulturę fizyczną.
Każdy z nich, przez te wszystkie lata przekazywał wiedzę i zamiłowanie do kultury fizycznej setkom wychowanków, z których wielu przyprowadza obecnie swoje dzieci na takie zajęcia.

Na scenie zaprezentują się:
- Tadeusz Ambroży
- Jerzy Filipczuk
- Oleksandr Gorbatiuk
- Ryszard Kulig
- Zenon Liszkiewicz
- Krzysztof Raźny

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Honorowego Generalnego Konsula Japonii w Krakowie.

  29 października 2020 r.
godz. 11.00
  Scena SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Wstęp tylko
na zaproszenia
  Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90

tel.: +48 12 430 50 90