Radio Pryzmat

Regulamin Rekrutacji 2024/25

A-
A+

Regulamin Rekrutacji 2024/25

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i regulaminem rekrutacji na zajęcia, prowadzone w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA

ORGANIZOWANE PRZEZ STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE

w roku szkolnym 2024/2025

Link do pełnego regulaminu:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja kontynuacji 24/25

Wniosek o przyjęcie grupy zorganizowanej

Wniosek o przyjęcie na zajęcia - rekrutacja on-line od 03.06.2024 r.

* W przypadku powtarzającej się nazwy zajęć wystarczy zaznaczyć jedną formę. Zajęcia mają taki sam charakter i odbiorców, jest to jedynie informacja, że nauczyciel utworzył kilka osobnych grup.

**Wnioski elektroniczne nie wymagają podpisu elektronicznego, są wyrazem woli zapisu na zajęcia. Zostaną podpisane osobiście po przyjęciu dziecka na zajęcia - na pierwszym spotkaniu we wrześniu nauczyciele wręczą rodzicom wydrukowany wniosek do podpisu.

TERMINARZ REKRUTACJI:


I . KONTYNUACJA
Składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w SCKM od 22.05.2024 r. – 31.05. 2024 r.

II . REKRUTACJA
Rekrutacja od 03.06.2024 r. – 28.06.2024 r. w tym:
a) składanie dokumentów: 03.06.2024 r. – 21.06.2024 r. - Wniosek o przyjęcie na zajęcia - rekrutacja on-line od 03.06.2024 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.06.2024 r.