Radio Pryzmat

W kręgu mitów i kultury antycznej: wyniki konkursu wiedzy

A-
A+

W kręgu mitów i kultury antycznej: wyniki konkursu wiedzy

Konkurs antyczny „W kręgu mitów i kultury antycznej” ma kilkunastoletnią tradycję. Głównym jego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie różnych aspektów kultury antycznej. Co roku w konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z całego województwa. Konkurs obejmuje dwa bloki zagadnień: mitologię (grecką lub rzymską) i wybrane zagadnienia dotyczące kultury. Uczestnicy przygotowują się do udziału w wydarzeniu podczas specjalnie przygotowanych prelekcji.

Szanowni Państwo,

z radością prezentujemy listę nagrodzonych uczniów, którzy wzięli udział w XVIII wojewódzkim konkursie wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej”.
Uroczystość rozdania dyplomów i nagród odbędzie się 20 maja 2024 o godz. 11.00 w budynku SCKM przy ul. Wietora 13.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności lub zgłoszenie nieobecności na adres mailowy: konkurs.antyczny@onet.pl. Nieobecnych na uroczystości prosimy o odebranie nagród i dyplomów do 20 czerwca. Zgodnie z regulaminem konkursu, po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz następnej edycji.

Pragniemy Państwu podziękować za udział w konkursie. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się osobiście.

Szczegółowe wyniki dla poszczególnych szkół z wyszczególnioną punktacją zostaną przesłane opiekunom grup drogą mailową.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja w składzie: mgr Anna Lewińska (przewodnicząca), mgr Dorota – Kozłowska-Buczek, mgr Agnieszka Wozowic, mgr Marzena Dudziuk-Koluch, mgr Monika Puchalska, mgr Mariusz Koluch, mgr Małgorzata Flisek ustaliła wyniki XVIII wojewódzkiego konkursu wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej”. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja brała pod uwagę odpowiedzi na pytania zamknięte oraz otwarte.

Ustalono następujące wyniki:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Maksymalna liczba punktów w pytaniach zamkniętych – 77p.
Maksymalna liczba punktów w zadaniach otwartych (dłuższa wypowiedź) – 26 p.

Laureaci:

I miejsce: Natalia Kasprzyk (XVIII Liceum Ogólnokształcące IM. Jana Kantego w Krakowie) – 88p.
II miejsce: Stanisław Mackiewicz (KSW w Libiązu) – 85 p.
III miejsce: Kacper Mistak (IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – 80,5p.

Wyróżnienia:
Wiktoria Gallager – ( ZSLiT w Wojniczu) – 78,5 p.
Jagoda Chlebda (IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – 76 p.

Klaudia Zabicka – (XI Liceum Ogolnokształcące w Krakowie) – 74,5 p.

Listy gratulacyjne:
Anna Janus (VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
Karolina Kęsek (IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)

SZKOŁY PODSTAWOWE (VII – VIII KLASA)

Maksymalna liczba punktów w pytaniach zamkniętych – 75 p.
Maksymalna liczba punktów w zadaniach otwartych (dłuższa wypowiedź) – 20 p.

Laureaci

I miejsce: Michał Socha (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie) – 81,5 p.
II miejsce: Hanna Król (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie) – 80 p.
III miejsce: Zofia Noworyta (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie) – 78 p.)

Wyróżnienia:

Franciszek Kania – (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie) – 76 p.
Aleksandra Marnik – (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie) 73 p.
Barbara Mikłas (Szkoła Podstawowa KSW w Libiążu) – 73 p.
Mikołaj Sądur (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie) – 70 p.

Listy gratulacyjne:

Julia Libelt (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie)
Maria Madurska (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli)
Milena Flaga (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie)
Helena Kukla (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli
Franciszek Kleszcz (Szkoła Podstawowa KSW w Libiążu)
Zofia Szybowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach)

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASA V-VI)

Maksymalna liczba punktów w pytaniach zamkniętych – 41 p.
Maksymalna liczba punktów w zadaniach otwartych (dłuższa wypowiedź) – 46 p.

Laureaci

I miejsce: Emilia Staśko (Szkoła Podstawowa im. Beretty Molli w Krakowie) – 77 p.
II miejsce: Klaudia Kuleta (Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie) –74p.
II miejsce: Adriana Charalampous (Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie) – 74 p.
III miejsce: Antonina Górecka (Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie) – 72 p.

Wyróżnienia:

Roksana Charalampous – (Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie) – 69 p.
Faustyna Nowak - (Szkoła Podstawowa w Czułowie) – 69 p.
Lena Łabędzka - (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie) – 69 p.
Zuzanna Szczygielska - (Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie) – 68 p.
Mateusz Sozański - (Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie) – 67 p.
Jagoda Stelmachowska - (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie) – 66 p.
Mateusz Dudek - (Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie) – 65 p.
Aleksander Chwaja - (Szkoła Podstawowa w Mnikowie) – 65 p.

Listy gratulacyjne:
Łucja Zabłocka (Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie)
Alicja Miler (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie)
Antoni Kowalczyk (Szkoła Podstawowa nr 35 w Krakowie)
Antonina Latała (Szkoła Podstawowa nr 39 w Krakowie)
Olesandra Yepifanova (Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie)
Liliana Swolkień (Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie)

ZAKRES TEMATYCZNY


I grupa wiekowa: klasy V-VI:

• Mitologia rzymska –rozdz.: Naczelni bogowie, Powstanie Rzymu [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls
• Związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta dionizyjskie i rozwój dramatu (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu).

II grupa wiekowa: klasy VII-VIII

• Mitologia rzymska –rozdz.: Bóstwa ziemi, pól, lasów i źródeł, Wędrówki Eneasza [w]: J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków I Rzymian, Wydawnictwo Puls
• Związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta dionizyjskie, rozwój dramatu i teatru (na podstawie prelekcji I skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu).

III grupa wiekowa: szkoły średnie

• Mitologia rzymska –rozdziały: Charakter religii rzymskiej, Kult zmarłych i bóstwa domowe, Wędrówki Eneasza [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls
• Związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta dionizyjskie, rozwój dramatu i teatru (na podstawie prelekcji I skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu).

Literatura obowiązkowa (wg przedstawionego zakresu tematycznego).
- Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls - wybrane rozdziały wskazane w dokładnym zakresie tematycznym.

Literatura uzupełniająca i poszerzająca wiedzę:
- Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
- Kazimierz Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
- Jerzy Łanowski, ks. Marek Starowiejski, Literatura Grecji starożytnej, Wydawnictwo Naukowe PWN
- Kultura materialna starożytnej Grecji, (praca zbiorowa – pod redakcją Zofii Gansiniec), Wydawnictwo Ossolineum

ZGŁOSZENIA I TERMINY

  • Do 03.02.2024 (godz.23.59) prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń mailowych na adres: konkurs.antyczny@onet.pl. W temacie maila zamieszczamy informację o szkole i liczbie zgłoszonych np. SP8, gr. I –8, gr.II-5 (co oznacza Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie–8 osób z I grupy wiekowej i 5 uczniów z II grupy wiekowej), SP1Skawina,gr.II-4, XI LO –10 itp.
  • Do 05. 02.2023 organizator wysyła opiekunom grup harmonogram prelekcji, wniosek o przyjęcie na zajęcia, wzory zgód.
  • Terminy stacjonarnych prelekcji konkursowych: 1.03, 4.03, 8.03, 11.03, 15.03, 18.03.
  • Proponowany termin konkursu: 04.04.2024. (Główny budynek SCKM –ul. Wietora 13). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji konkursu.