Radio Pryzmat

Wojewódzki konkurs plastyczny W kręgu mitów i kultury antycznej „Bestiariusz antyczny”

A-
A+

Wojewódzki konkurs plastyczny W kręgu mitów i kultury antycznej „Bestiariusz antyczny”

Ze względu na pandemię i pracę zdalną w szkołach przedłużamy termin składania prac do 4.04.2022

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym W kręgu mitów i kultury antycznej „BESTIARIUSZ ANTYCZNY”.

Ze względu na pandemię i pracę zdalną w szkołach przedłużamy termin składania prac do 4.04.2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW STAROŻYTNOŚCI DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ, III EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO - TYM RAZEM POŚWIĘCONYM FANTASTYCZNYM ISTOTOM W MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ.

Konkurs plastyczny jest niezależny od turnieju wiedzy. Łączy je idea promowania zainteresowania antykiem, tematyka kolejnych edycji oraz wspólna gala finałowa.

Udział w konkursie plastycznym nie wyklucza możliwości startu w turnieju wiedzy i odwrotnie!

Ogólne warunki konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, którzy wykonają pracę plastyczną zgodną z sugerowanym w danym roku tematem.

Inspirację dla uczestników mogą zatem stanowić mity, w których pojawiają się dziwne, hybrydyczne stwory lub ich wyobrażenia. Przykładowo są to: Meduza, Pegaz, Cerber, Chimera, Hydra Lernejska, Minotaur, syreny, centaury, ichtiocentaury, sfinksy, hipokampy, trytony, satyry i wiele innych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca musi być związana/ inspirowana tematem konkursu i zawierać tytuł.
2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, zbiorowe prace (np. klasy) nie będą oceniane.
3. Warunkiem jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej, collage, fotografia inspirowana tematem (zdjęcia konkretnych dzieł sztuki nie będą oceniane).
4. Format pracy – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż B1 (100x 70 cm)
5. Praca musi być opisana – najlepiej na odwrocie i zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko autora, wiek, tytuł (dane drukowanymi literami). Oprócz tego uczestnik przesyła dołączoną do pracy i wypełnioną kartę zgłoszenia (wzór w załączniku)
6. Termin nadsyłania prac: 19 marca 2022 na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15, 31-067 Kraków z dopiskiem: konkurs plastyczny „Bestiariusz antyczny”.
7. Prace będzie można odebrać do miesiąca od zakończenia wystawy pokonkursowej, po tym terminie organizatorzy nie będą przechowywali prac. SCKM nie odsyła prac.
8. Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela z ramienia organizatorów Agnieszka Wozowicz, tel. 12 430 50 90 lub e-mail: agawozowicz@gmail.com

Jury i ocena prac
1. Prace będą ocenianie przez jury złożone z profesjonalnych artystów (malarzy, grafików), historyka sztuki oraz kulturoznawcę.
2. Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem konkursu
- wysoki poziom artystyczny
- oryginalność, kreatywność, twórcze podejście do tematu
- estetyka pracy
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: 6-9 lat; 10-13 lat i 14- 19 lat.
4. O wynikach konkursu, terminie uroczystego podsumowania poinformujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną. Ponadto lista laureatów i wyróżnionych będzie opublikowana na stronie internetowej SCKM i na facebooku.
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii SCKM.
6. Laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia w czasie uroczystej gali finałowej podsumowującej turniej wiedzy i konkurs plastyczny.

Rys. Alicja Juszkiewicz „Perseusz z głową meduzy Gorgona”

 

  Prowadzenie
Agnieszka Wozowicz
  SCKM
ul. Dietla 53,
Ul. wietora 13/15
 

Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
biuro@sckm.krakow.pl

 

Szczegóły
tel: 664 560 760