Radio Pryzmat

Wojewódzki konkurs z cyklu My Music – Mój Głos: „Piosenka w prezencie”

A-
A+

Wojewódzki konkurs z cyklu My Music – Mój Głos: „Piosenka w prezencie”

Nabór zamknięty - 7 grudnia odbędą się przesłuchania konkursowe

Konkurs muzyczny dla młodzieży szkół podstawowych i średnich dotyczący prezentacji piosenek o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej, pastorałek, ale nie kolęd. Szukamy repertuaru mniej znanego, albo zapomnianego. Jurorką konkursu będzie Karolina Leszko – finalistka programu The Four. Bitwa o sławę. Uczestniczka programu The Voice of Poland.

 1. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i Rada Dzielnicy I Kraków-Stare Miasto.
 2. Celem imprezy jest edukacja młodego odbiorcy (twórcy) w zakresie twórczości muzycznej, literackiej, inspiracja do poszukiwań tekstów kultury, które są zapisem tradycji, wiedzy
  o przeszłości, a także promowanie młodych artystów. Ponadto:
 • promocja Dzielnicy I Kraków-Stare Miasto,
 • konfrontacja młodych twórców muzyki,
 • popularyzacja wśród młodzieży autorskiej twórczości muzycznej,
 • wyszukiwanie młodych talentów muzycznych,
 • aktywizowanie środowiska młodzieży w  tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego,
 • inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa małopolskiego (8-19 lat).
 2. Warunki udziału w konkursie:

Uczestnicy konkursu przygotowują jedną piosenkę o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej, pastorałkę, ale nie kolędę. Szukamy repertuaru mniej znanego, albo zapomnianego.

 1. W konkursie przewidziany jest podział na dwie kategorie wiekowe: 8-13 i 14-19 lat.
 2. Czas wykonania nie powinien przekraczać 5 minut.
 3. W prezentacji może brać udział tylko 1 wykonawca.
 4. Uczestnicy biorący udział w kategorii wokalnej mogą wystąpić:
 • solo
 • z akompaniamentem własnej sekcji rytmicznej (maksymalnie 3-osobowej, np. pianino, gitara, perkusja)
 • z akompaniamentem audio w formacie wave lub mp3, który przesyłają na adres sckm.krakow@gmail.com wraz z kartą zgłoszenia.
 1. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, pianino cyfrowe Roland, wzmacniacze gitarowe
  i basowe, zestaw perkusyjny, mikrofon, odtwarzacz CD i pomoc akustyka.
 2. Zgłoszenia należy nadesłać e-mailem na adres sckm.krakow@gmail.com wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do dnia 1 grudnia 2021 r.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, a  lista uczestników zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl oraz na Facebooku na profilu Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalania kolejności wykonawców
  w czasie prób i prezentacji konkursowych.
 5. Przesłuchania potrwają jeden dzień. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu przesłuchań.

Terminarz: 7 grudnia 2021, godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe i omówienia.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i  godziny konkursu. O  ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.
 2. Oceny prezentowanych utworów dokona Jury powołane przez Organizatora. Ocena Jury jest werdyktem ostatecznym i niepodważalnym. Jury szczególnie wysoko oceniać będzie autorskie kompozycje oraz interpretację.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i dyplomy. Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych i wyróżnień. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na możliwość nagrania utworu w studio nagrań SCKM. 
 1. Postanowienia końcowe: koszty związane z prezentacją i  ubezpieczeniem na czas konkursu pokrywają uczestnicy lub  sponsorujące ich instytucje. Impreza ma charakter otwarty, każdy ma prawo uczestniczyć w  przesłuchaniach innych uczestników zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi. Próby mikrofonu odbędą się w dniu konkursu (godzinę przed rozpoczęciem przesłuchań). Laureaci mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do udziału w  koncertach odbywających się na terenie miasta Krakowa w  ramach promocji młodych talentów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i materiałów filmowych oraz dźwiękowych rejestrowanych podczas przeglądu w materiałach reklamowych i  publikacjach związanych z  konkursem oraz  działalnością Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z  akceptacją regulaminu.   

KLAUZULA INFORMACYJNA

KARTA ZGŁOSZENIA doc|pdf

REGULAMIN

  Zgłoszenia do 1 grudnia 2021
  sckm.krakow@gmail.com