Radio Pryzmat

Kraków Stare Miasto

A-
A+

Kraków Stare Miasto

Wieści z podwórek, ulic i zaułków. Konkurs literacki, plastyczny i filmowy

Kraków jest miejscem, które należy z młodymi ludźmi odkrywać i przywracać pamięć o jego historii.

W ramach naszych działań edukacyjno – artystycznych dla dzieci i młodzieży proponujemy:

KONKURS LITERACKI, PLASTYCZNY I FILMOWY - „KRAKÓW - STARE MIASTO, WIEŚCI Z PODWÓREK, ULIC I ZAUŁKÓW” 2021

  • Konkurs na prace literackie w formie krótkich utworów tj.: opowiadanie, esej, reportaż, zapis z pamiętnika, wywiad, zawierających rejestrację młodego obserwatora życia codziennego Dzielnicy I lub opis wybranych fragmentów historii tej części Krakowa, losów mieszkańców, znaczących historycznych wydarzeń, śladów wielokulturowego dziedzictwa, oraz wkładu wybitnych twórców, artystów krakowskich w rozwój kultury i sztuki polskiej.
  • Konkurs na prace: plastyczne prezentujące miejsca, ulice, podwórka i zabytki Dzielnicy I Krakowa, wykonane w dowolnej technice malarskiej oraz filmowe reportaże, animacje, prezentacje multimedialne nawiązujące do historii i współczesności dzielnicy

Uczestnicy konkursów będą mieli okazję wyrazić w artystycznej formie swoje emocje, obserwacje współczesnego oblicza Krakowa oraz wiedzę o dawnych czasach, historii miejsc i zabytków. Jednocześnie projekt stwarza uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych, rozwoju indywidualnych zainteresowań literackich, plastycznych, filmowych. Wiedzę o dawnych czasach uczestnicy będą mogli pogłębiać w czasie zwiedzania, zorganizowanych wycieczek, prelekcji, warsztatów edukacyjnych. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie laureatów konkursów, uczestników warsztatów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane nagrodzone prace literackie, plastyczne, filmy oraz odbędzie się promocja wydawnictwa zawierającego wybrane, nagrodzone prace literackie i plastyczne.

Główne zasady udziału w konkursie - koniecznie przeczytaj Regulamin!

  • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego oraz uczestników zajęć w placówkach edukacyjno–kulturalnych.
  • Prace konkursowe należy przekazać do Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży do 3 grudnia 2021 r.
  • W przypadku prac konkursowych przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  • Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, oświadczeniem prosimy przekazać w wersji elektronicznej e-mailowo na adres: utarasek@sckm.krakow.pl do 03.12. 2021 r.
    Można także przesłać pocztą na adres SCKM 31-067 Kraków, ul. Wietora 15.

Realizacja projektu przyczynia się do popularyzacji zainteresowań uczniów historią i lokalnym dziedzictwem kulturowym, wzmacnia postawy otwartości, szacunku dla dziedzictwa kulturowego i przypomina o polskiej tradycji wielokulturowości i tolerancji.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeń

  Prowadzenie
Urszula Tarasek
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
 

Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
12 430 51 54
biuro@sckm.krakow.pl

Konkurs Kraków Stare Miasto – prace nagrodzone 2019